Kiedy będzie egzamin zawodowy 2022

Pobierz

Może on.Natomiast klucze odpowiedzi z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (formuła 2012 i formuła 2017) zostaną opublikowane na stronie internetowej CKE w dniu.3 days agoEgzamin w terminie dodatkowym odbędzie się od 1 do 15 czerwca 2022 r., a egzamin w terminie poprawkowym 23 sierpnia 2022 r. Wyniki egzaminu maturalnego ogłoszone zostaną 5 lipca 2022 r., a dla osób poprawiających w sierpniu - 9 września 2022 r. Terminy matur 2022. zazwyczaj marzec - matura w terminie próbnym część pisemna.Apr 22, 2021osoby spełniające warunki określone w przepisach w sprawie egzaminów eksternistycznych, które w okresie od 31 stycznia 2019 r. do 31 stycznia 2021 r. po raz pierwszy złożyły wniosek o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z zakresu co najmniej jednej z kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 2017 r. orazEgzaminy zawodowe są podzielone na część pisemną i praktyczną..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt