Sprawdzian litosfera procesy wewnętrzne

Pobierz

Mapa: Góry Stołowe.. 3.Procesy wewnętrzne (endogeniczne) - zachodzą dzięki działaniu sił wewnętrznych, których źródłem jest energia wnętrza Ziemi.Procesy te przekształcają powierzchnię naszej planety modelując jej rzeźbę.. Litosfera - procesy endogeniczne , Część 1 , Geografia dla maturzysty ZR , Geografia , Szkoły ponadgimnazjalne , Zasoby , strona 1 , dlanauczyciela.plProcesy wewnętrzne kształtujące litosferę" 1.. Jądro wewnętrzne jest ciałem stałym, a zewnętrzne prawdopodobnie jest ciekłe, dzięki czemu Ziemia posiada magnetosferę, .wietrzenie - Polega na niszczeniu skał pod wpływem zmian temperatury powietrza, wody czy organizmów., stalaktyty - Nacieki jaskiniowe w kształcie zwisających sopli, powstałe w miejscach, w których woda kapie ze stropu jaskini., stalagnaty - Kolumny powstałe z połączenia stalaktytów i stalagmitów., akumulacja - Osadzanie materiału skalnego., wodospady - Swobodny, pionowy spadek .admin Geografia, Geografia fizyczna, Geologia geografia, geografia fizyczna, geologia, geologiczne procesy zewnętrzne, litosfera, procesy egzogeniczne.. Jego przejawami jest powstawanie i aktywność wulkanów.. Np. 1. wydobywa się lawa rzadka o małej lepkościVI.. Budowa wnętrza Ziemi - warstwy.. LP ODPOWIEDŹ.. PREZENTACJE MULTIMEDIALNE Poniżej przedstawiam wybrane prezentacje, zgodne z podstawą programową kształcenia w zakresie podstawowym dla liceum czteroletniego (obowiązuje uczniów po szkole podstawowej, realizujących podstawę programową z 2017 roku), przygotowane w formacie HTML 5 (wersja .KRA, PŁYTA-najwieksza jednostka litosfery,graniczy ona z sasiednimi wzdluz stref o aktywnym wulkanizmie i sejsmicznosci..

... litosfera, procesy egzogeniczne.

związanych z wydobywaniem się lawy i innych materiałów z głębi litosfery, na skutek ruchów magmy pod powierzchnią.. Zawiera zagadnienia dotyczące budowy ziemi, atmosfery oraz w wód.. Skorupa ziemska składa się zwarstwułożonych w następującej kolejności od dołu: a/ granitowej i bazaltowej b/ granitowej, porfirowej i bazaltowej c/ bazaltowej i granitowej 2.. Na obszarach ryftowych płyty się rozsuwają i powstaje nowe dno oceaniczne.Płyty tektoniczne - skóra naszej planety | Przy-ziemne tematy.. Próbny egzamin maturalny z geografii (styczeo 2005).. Test: Litosfera, hydrosfera, atmosfera - test z geografi Teścik dla pierwszej gimnazjum.. Oceńcie swoją wiedzę wykonując samodzielnie w zeszytach zadania z podręcznika s. 93-94 oraz 115-116.. PRĄDY KONWEKCYJNE- płyty litosfery poruszaja sie po plastycznej astenosferze.. Litosfera jest jedną z warstw Ziemi, która składa się ze .Temat: Hydrosfera, procesy wewnętrzne kształtujące litosferę - podsumowanie Cele lekcji: Powtórzenie, podsumowanie zagadnień dotyczących hydrosfery i litosfery 1.. Sila napedzajaca ruch ply litosferycznych sa ruchy astenosfery.Sprawdzian testowy dla klasy I liceum i technikum Litosfera W pytaniach 1 -28 wybierz prawidłow ą odpowiedź: 1.. Na podstawie danych z tabeli określ, w którymProcesy zewnętrzne i wewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemię Zawiera 15 pytań..

Geografia Test Sprawdzian v procesy zewnetrzne ksztaltujace powierzchnie.

Procesy geologiczne, które są związane z powstawaniem, gromadzeniem się, przemieszczaniem oraz krystalizacją magmy to:Procesy wewnętrzne kształtujące litosferę.. (4 pkt) Spośród wydarzeo geologicznych w dziejach Ziemi wybierz tylko te, które miały miejsce w trzeciorzędzie.1 Sprawdzian wiedzy i umiejętności z działu Zewnętrzne procesy kształtujące litosferę Zakres rozszerzony.. Przygotujcie się do testu, który będzie obowiązkowy.. Skorupa oceaniczna jest złożona z:Kto ma sprawdzian z geografii z 1gimnazjum z działu procesy wewnętrzne i zewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemii 2011-03-27 09:36:45 Miał już z was ktoś sprawdzian z Geografii Planeta Nowa NPP z działu procesy zewnętrzne kształtujące powierzchnię ziemi .LITOSFERA (Procesy endogeniczne).. Teoria tektoniki płyt, zakłada że litosfera podzielona jest na stale przemieszczające się względem siebie płyty.Rozdział 5.. Na podstawie schematycznego rysunku przedstawiającego fragment krajobrazu pustyni, wykonaj polecenia A C.. Procesy zewnętrzne , Część 1 , Oblicza geografii ZP , Geografia , Reforma 2017 Szkoły ponadpodstawowe , Zasoby , strona 1 , dlanauczyciela.plsprawdzian geografia procesy wewnętrzne.pdf (21 KB) Pobierz..

... (w uproszczeniu litosfera): grubość ok. 20-30 km, ... (zewnętrzne i wewnętrzne): 2900 km-6371 km.

Trzęsienia ziemi i wybuchy wulkanów mają miejsce na stykach płyt litosfery, ponieważ .View Litosfera -procesy wewnętrzne.. Sa to pliki instalowane w urzadzeniach koncowych osob korzystajacych z serwisu, w celu administrowania serwisem,Wewnętrzne procesy kształtujące powierzchnię Ziemi.. wersja 03 - test - odpowiedzi .. Ruchy płyt litosfery - zjawiska na powierzchni Ziemi.. W budowie wnętrza Ziemi wyróżnia się 3 główne warstwy: jądro Ziemi (jądro wewnętrzne i jądro zewnętrzne), płaszcz Ziemi (płaszcz dolny i płaszcz górny), skorupę ziemską.. Procesy egzogeniczne (procesy zewnętrzne) to procesy geologiczne zachodzące na powierzchni Ziemi wywołane przez czynniki działające na skorupę ziemską od zewnątrz.. Zadanie 36.. A Nazwisko i imię: 1.. Procesy zewnętrzne mogą być: erozyjne (niszczące) lub akumulacyjne .cały sprawdzian obu grup by kamil3wardzia3warda in Types > School WorkDOC-Live: sprawdziany z geografii pwn litosfera procesy endogeniczne - Online Free Unlimited pdf document search and download.Ruchy płyt litosfery Przyczyny ruchu płyt litosfery.. Odsuwaja sie od siebie, jedna wsuwa sie pod druga,lub zderzaja sie.. Arkusz II.. Ruchy płyt litosfery są wywołane ruchem magmy w płaszczu Ziemi pod wpływem prądów konwekcyjnych.. Ich skutki widoczne są na ogół po dziesiątkach, setkach czy nawet tysiącach lat, choć niektóre z nich (np. trzęsienia ziemi) trwają zaledwie kilka sekund i natychmiast powodują olbrzymie zmiany w obrazie powierzchni Ziemi.Część litosfery zwana płaszczem Ziemi, inaczej mezosfera, jest to środkowa strefa kuli ziemskiej zawarta między dolną granicą skorupy ziemskiej (na głębokości około 30 kilometrów)..

Rozwiąż test i sprawdź swoją wiedzę.rak zadao z zakresu "Wewnętrzne procesy kształtujące litosferę".

Wpływają one na rozmieszczenie i przebieg plutonizmu, czyli przemieszczania się magmy w obrębie skorupy ziemskiej bez wydostania się jej ponad powierzchnię ziemi .. Sprawdzian wiadomości nr.. #litosfera #hydrosfera #atmosfera .Procesy wewnętrzne i zewnętrzne nieprzerwanie, z różnym natężeniem i siłą, działają na powierzchnię Ziemi..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt