Urząd miasta gliwice wydział środowiska

Pobierz

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków.Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gliwicach przypomina, że kwestie te regulują zapisy ustawy z 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin.. Planowanie Przestrzenne.. Wydział Spraw Obywatelskich.. Naczelnik.. Marcin Janik tel.. Kancelaria Prezydenta Miasta.. Wydział Środowiska i Usług Komunalnych (do dnia 4.09.2013 r.)Prawo Miejscowe.. Strona Głowna / Zarządzenia Prezydenta Miasta.. Referat Gospodarki Odpadami; Referat Ochrony Środowiska i Energetyki; Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów; Wydział Nadzoru Właścicielskiego; Wydział Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora; Biuro Organizacji Pozarządowych; Wydział Architektury; Wydział Geodezji/Geodeta PowiatowyWydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa.. Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów.Naczelnik: Dominik Babski ul. Wiktorska 91A, 02-582 Warszawa pok.. 32/238-54-45, 32/239-13-32, 32/238-54-82, ).. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, Urząd Miejski w Gliwicach wprowadza ograniczenia w dostępie interesantów.. 32-239-12-36.Gliwicki punkt "Czystego Powietrza" oraz telefon kontaktowy czynne są w poniedziałki, środy i piątki w godz. od 8.30 do 10.30, we wtorki od 13.00 do 15.00 oraz w czwartki od 14.00 do 16.00.. Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów.. Zastępca Naczelnika.Urząd Miejski w Wyszkowie Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków tel..

Wyłączenia energii na terenie miasta.

Strona główna; Mapa Biuletynu; Rejestr zmian treści; Statystyki oglądalności; Dziennik Ustaw Monitor Polski; BIP - Urząd Miasta Włocławek; Dla słabowidzących A pomniejsz czcionk .Wydział Inżynierii Środowiska.. Ochrona Środowiska: tel.. Ekologia i Środowisko.. Centrum Gospodarki Odpadami Pokój 9, tel.. Gospodarka odpadami.. : 22 443 63 60 fax: 22 325 45 67 e-mail: Misja WOŚ w zakresie prawnej ochrony zieleni.. Rynek 1 (VI piętro) 40-003 Katowice.. Do zadań Wydziału należy: 1. gromadzenie i udostępnianie informacji o środowisku,Wydziały Urzędu Miejskiego w Bytomiu.. Deklaracja dostępności.Wydział Kształtowania Środowiska.. Czyste powietrze nad Gliwicami - nowy program dotacyjny Miasto pracuje obecnie nad kolejnym projektem związanym z walką z niską emisją i szkodliwymi "kopciuchami", których sporo jest jeszcze w .Urząd Miejski w Gliwicach ul. Zwycięstwa Gliwice Wydział Środowiska Wnioskodawca adres zameldowania adres do korespondencji.. (nazwisko i imię).. (ulica, nr, kod pocztowy, miasto).. (ulica, nr,Poradnik interesanta.. Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.. Sprawozdanie z badań wody.. Od poniedziałku, 16 marca 2020 r., wprowadzony zostanie zakaz swobodnego wstępu mieszkańców do budynków Urzędu Miejskiego przy ul.Organizacja Urzędu Miasta i Przedmiot Działalności; Struktura Organizacyjna Urzędu do 16.09.2016r..

Informacja merytoryczna i wydawanie dokumentów z wydziałów: Geodezji i Kartografii: tel.

Wydziały Urzędu Miejskiego.. Podatków i Opłat tel.. Awaria wodociągowa.. Referat Polityki Ekologicznej.. Centrum z. kryzysowego.. +48 81 458 60 89 e-mail: ł Inżynierii Środowiska.. Wydział Komunikacji Medialnej i Promocji.. Awaria- przerwa w dostawie ciepła dla mieszkańców.. +48 81 458 60 95 e-mail: .. Kierownik Referatu Polityki Ekologicznej - Dagmara Nagórka-Kmiecik.. Powiadomienia o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego pm10 w powietrzu.. Naczelnik Wydziału - Grzegorz Mazurkiewicz.. ul. Kilińskiego 30 pok.. Geodezja i Kartografia.Dopytaj o szczegóły w Wydziale Środowiska UM w Gliwicach (tel.. p.o. dyrektora Małgorzata Pietraszewska.. Budowa linii 400 kV Kozienice-Ołtarzew.. 32/ 259 -38 -70. e- mail: ąd Miejski w Gliwicach ul. Zwycięstwa Gliwice Wydział Środowiska Wnioskodawca adres zameldowania adres do korespondencji.. (nazwisko i imię lub nazwa firmy).. (ulica, nr, kod pocztowy, miasto).Wydział Środowiska.. Godziny otwarcia: pon, śr-pt w godz. 8.00-16.00Urząd Miasta Puławy Wydział Ochrony Środowiska 24-100 Puławy, ul.. Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów.. Załatw sprawę w wydziale .. Napisz lub zadzwoń.. Wydziały.. Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego.. Kliknij, aby otworzyć podmenu.. Urząd Stanu Cywilnego.. 32 230 69 51.Centrala telefoniczna Urzędu: tel..

- do dnia 31.12.2020 r. Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: - od dnia 1.01.2021 r.Gliwice zamykają urząd miejski.

: (29) 742-42-01/08 fax: (29) 742-42-09 e-mail: www: .. Zawartość strony.. Gospodarka odpadami komunalnymi.. Zastępca Naczelnika Wydziału - Bożena Ostafińska.. Urząd Miejski.. Samodzielne Stanowisko Audytor Wewnętrzny.. Ostrzeżenia meteorologiczne.. Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.. Lubelska 5 Pokój 5 i 6, tel.. Władze Żor nie podają liczby zakażonych, ale wiadomo, że jest ich na tyle dużo .Wydział Ochrony Środowiska Do zakresu działań Wydziału Ochrony Środowiska należą: 1) prowadzenie działań na rzecz kształtowania systemu terenów zieleni, programów w zakresie utrzymania terenów zieleni i ochrony przyrody, poprawy estetyki i zagospodarowania rekreacyjnego gminy, 2) prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością .UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna.. Informacje Wydziału Środowiska; Karty usług - Gospodarka odpadami, karty wędkarskie i łowieckie, zbiorniki bezodpływowe, gospodarstwa rolne, rejestracja zwierząt, Wydział Architektury i Urbanistyki; Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru; Wydział Nieruchomości; Wydział Informatyki; Wydział Edukacji58 768 82 50.. Gospodarki nieruchomościami: tel.. Obronność, Zarządzanie Kryzysowe i Obrona Cywilna.. Przejdź do treści.. Wydział Kadr, Płac i Szkoleń.. Wydział Zamówień Publicznych..

ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice woj.e-ADMINISTRACJA - załatw sprawę elektronicznie Czy wiesz, że możesz...prezydent miasta Gliwice Adam Neumann tel.

poniedziałek, wtorek, środa 7:30-15.30, czwartek 7.30-18.00, piątek 7.30-13.00.. Edukacja.. Urząd Miejski w Gliwicach ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice centrala telefoniczna: 32 231 30 41 faks: 32 231 27 25 e-mail: NIP Gliwice - miasto na prawach powiatu: 631 10 06 640 REGON Gliwice - miasto na prawach powiatu: 276255335 Pozostałe lokalizacje Urzędu Miejskiego Biuro Rozwoju Miasta: ul. Jasna 31a Wydział Edukacji: ul. Jasna 31a Wydział GospodarkiUrząd Miejski w Gliwicach.. Błońska Karta Mieszkańca.. (48) 3620 673. e-mail: .. .Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Urzędu Miasta w Żorach został zaatakowany przez koronawirusa.. Ośrodek Pomocy Społecznej.. Kancelaria Rady Miejskiej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt