Opis przypadku pacjenta z cukrzycą

Pobierz

Cukrzycę rozpoznano u niego przed 2,5 roku.. 4.Podaż gorzkiej czekolady, kaszy ryżu zagęszczających stolec.. Pacjent ma wyższe wykształcenie, prowadzi aktywny tryb życia zawodowego, związany z nieregularnym przyjmowaniem posiłków i nie skarży się na inne dolegliwości.. Rozmowa z pacjentem w kierunku ustalenia deficytów i zapotrzebowania na edukację: - ustalenie poziomu wiedzy - analiza wyników pacjenta i dobranie właściwej formy przekazu informacji (ulotki, strony www, rozmowa, film) 2.. Rozpoznana 4 lata temu cukrzyca typu 2 .Stężenie glukozy we krwi Podstawowym objawem cukrzycy jest podwyższenie stężenia glukozy we krwi.. Diagnoza pielęgniarska - wnioski z danych o pacjencie wskazujące na stan biopsychiczny Pacjentka większość czynności wykonuje samodzielnie.. Oferujemy prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe i inżynierskie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.cukrzycę typu 2.. Zebranie wywiadu z pacjentem dot.. W zależności od zaawansowania choroby może ono występować jedynie po spożyciu węglowodanów lub niezależnie od niego.Proces pielęgnowania pacjenta z niedowładem czterokończynowym-tetraplegia Kategoria » Neurologia Problemy pielęgnacyjne: 5. ostatnio spożywanego posiłku, nietolerancji składników pokarmowych.. DYSKUSJAPacjentka ma rozpoznaną cukrzycę.. W domu pacjentką opiekuje się mąż..

studium przypadku pacjenta z cukrzycą typu LADA.

Na stronie spis treści, plan pracy.. POChP jest chorobą przewlekłą płuc o progresywnie wzrastającej liczbie zachorowań i śmiertelności.przypadek pacjenta z cukrzycą typu 1, u którego pojawiło się obumieranie tłuszczowate.. Ewa Grabani Współczesna dietetyka 2/2015.. Dzięki zaleceniom lekarza .Plik PROCES PIELĘGNOWANIA cukrzyca interna.doc na koncie użytkownika monika.j.meus • folder interna procesy • Data dodania: 29 kwi 2013 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.1 Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne 2012, Tom 1, Numer 2, Strony Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne THE JOURNAL OF NEUROLOGICAL AND NEUROSURGICAL NURSING eissn ISSN Opis przypadku/case Report Proces pielęgnowania pacjenta po udarze niedokrwiennym mózgu studium indywidualnego przypadku Nursing Care Plan of Patient after Ischemic Stroke Case Study Dorota .1.. Pacjenta ponownie przeszkolono z zasad le-czenia dietetycznego w cukrzycy (tab. 2).. Na początku .Cel: Celem pracy było przedstawienie problemów zdrowotnych pacjenta z zespołem stopy cukrzycowej oraz planu i realizacji opieki pielęgniarskiej.Materiał i metody: W pracy posłużono się metodą studium przypadku pacjenta, który był leczony z powodu niewyrównania metabolicznego cukrzycy oraz zespołu stopy cukrzycowej.Wyniki i wnioski .U chorego spełnione są także 3 z 5 kryteriów rozpoznania zespołu metabolicznego, który również jest uwzględniany w ocenie ryzyka sercowo-naczyniowego..

Opis przypadku cd.

Praca ta jest związana z pozycją siedzącą oraz stresem.. Niewydolność pacjenta w zakresie samoobsługi z powodu niedowładu czterokończynowego, Ból głowy, Duszność spowodowana zaleganiem wydzieliny w drogach oskrzelowych., .Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że dieta cukrzycowa u pacjentów z już rozpoznaną chorobą może zmniejszać stężenie glukozy, wartości hemoglobiny glikowane j, stężenie cholesterolu i triglicerydów w surowicy krwi, a także obniżać ciśnienie tętnicze - co w konsekwencji znacząco poprawia stan zdrowia i samopoczucie.- na³ogi i przyzwyczajenia pacjenta, - sposób komunikowania siê z otoczeniem, - role pe³nione w ¿yciu oraz wp³yw obecnej sytuacji zdrowotnej i ¿yciowej pacjenta na zakres pe³nionych dotychczas ról.. Pacjent pracuje jako właściciel firmy, przedsiębior ­ ca.. Pacjent będzie umiał samodzielnie oznaczyć cukier we krwi,Pomimo stosunkowo młodego wieku pacjenta - 51 lat, i zdiagnozowania cukrzycy 5 lat wcześniej, chory nie posiadał wiedzy z zakresu podstaw utrzymania normoglikemii.. Kobieta cierpi na otyłość, nie stosuje diety, lekarzy odwiedza nieregularnie, pali około pół paczki papierosów dziennie..

Opis przypadku.

Pacjent osłabiony,brak apetytu,wezwano lekarza rodzinnego z powodu,że pacjent jest po amputacji kończyny dolnej w wyniku działań wojennych.Porusza się na wózku inwalidzkim Mieszka z żoną w mieszkaniu dwupokojowym na trzecim piętrze.Zobacz pracę na temat Rola edukacyjna pielęgniarki w opiece nad pacjentem z cukrzycą typu I.. Dodatkowe dolegliwości, które zgłasza w dniu przyjęcia: suchy kaszel, ból okolicy lędźwiowej, wzdęcia, odbijanie.Pacjent z cukrzycą wymaga stałej kontroli poziomu glukozy we krwi, jeśli cukrzyca ma charakter stabilny, a poziomy cukru ulegają niewielkim wahaniom, kontrola cukru może być przeprowadzana raz w tygodniu, jeśli poziom glukozy jest zmienny i ma duże odchylenia poziom glukozy można mierzyć częściej, często pacjenci w domach są wyposażeni w sprzęt do pomiaru glukozy.Rozpoznanie cukrzycy Gdy stężenie glukozy o jakiejkolwiek porze dnia (glikemia przygodna) przekracza 200 mg/dl i oprócz tego występują objawy związane z hiperglikemią możemy rozpoznać cukrzycę.W przypadku określania ryzyka wystąpienia cukrzycy ciężarnej, najbardziej narażone są wieloródki, kobiety, które zachodzą w ciążę po 35 r.ż., chorujące na nadciśnienie tętnicze, które w przeszłości urodziły dziecko ważące powyżej 4 kg lub dziecko z wadą wrodzoną, a także z cukrzycą w poprzedniej ciąży oraz rodzinnym .Na oddział diabetologii i chorób wewnętrznych przyjęto 51-letniego mężczyznę, u którego od kilku tygodni występowały nawracające niedocukrzenia..

W wywiadzie od 2 tygodni obserwowano polidyp-sję i poliurię, widoczny spadek masy ciała oraz przezOpis przypadku chorobowego.

Chory zgłosił się wówczas do lekarza pierwszego kontaktu z powodu wielomoczu, nykturii i wzmożonego pragnienia.Opis przypadku 49-letni pacjent, dotychczas nieleczony, został przyjęty do Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrz-nych z powodu świeżo rozpoznanej cukrzycy (przygodna gli-kemia: 540 mg/dl).. chłopiec lat 12; masa ciała przy przyjęciu 29 kg.. Pacjent pozostaje pod opieką poradni diabetologicznej dla dzieci i młodzieży.. Środowisko klinicystów i naukowców wiele dekad było przekonane o heterogenności cukrzycy.. Nie pali papierosów, nigdy nie palił.. Od około miesiąca utrzymywały się u nie-go objawy hiperglikemii: wzmożone pragnienie i wielomocz.rozpoznania cukrzycy typu 2 u pacjenta BMI wynosiło 31,8 kg/m2, HbA 1c — 6,5%, stęże-nie aminotransferaz unormowało się, także stężenie kwasu moczowego uległo obniżeniu.. typu II od 12 lat.. Sprawdzenie z pacjentem dat ważności przetrzymywanych w szafce produktów spożywczych.. OPIS PRZYPADKU Przykład 1 T.G.. Informacje o rodzinie pacjenta gromadzi nie tylko pielêgniarka rodzinna, ale równie¿ ta, która pracujeOpis i analiza przypadku rozpoznania i rozwiązania problemu edukacyjno - wychowawczego dziewczynki o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności intelektualnej z mózgowym porażeniem dziecięcym z zaburzeniami motoryki małej i mowyzaburzeń dotyczą pacjentów przyjętych do szpitala ze znacznym nasileniem objawów odwodnienia i kwasicy ketonowej w momencie rozpoznania cukrzycy typu 1.. Omówienie z pacjentem zalet przyjmowania insuliny drogą wstrzyknięć podskórnych: - możliwość regulacji .Cukrzyce typu innego.. Podobne spostrzeżenia dotyczące stanu wiedzy chorych z owrzodzeniem powstałym w przebieg cukrzycy uzyskali autorzy badania [11], przeprowadzonego wśród 25 pacjentów z ZSC .Zakres danych niezbędnych do określenia stanu społecznego pacjenta Pacjent mieszka z rodziną.. Zmniejszenie podawanego i spożywanego błonnika w diecie chorego.. W tym sezonie w naszej dzielnicy szczepienia odbywały się w kościele.. Mówiąc o cukrzycy, najczęściej mamy na myśli cukrzycę typu 1 bądź cukrzycę typu 2.. Wykonano doustny test tolerancji glukozy - stężenie glukozy na czczo - 5,8 mmol/l (105 mg/dl), 2 godziny po podaniu glukozy - 8,0 mmol/l (145 mg/dl).Cukrzyca Dermatologia Dieta i ruch Endokrynologia Gastrologia Grypa Hematologia .. System zdalnego monitorowania pacjentów z COVID-19 Holenderski system szczepień Czekam na zaproszenie tak, jak w przypadku szczepienia przeciwko grypie.. Warunki mieszkaniowe są dobre..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt