Etyka odpowiedzialności globalnej

Pobierz

Niewątpliwie mieści się ona w głównym nurcie jej zainteresowań.. Wprowadzenie Etyka odpowiedzialności jako zjawisko współczesnej etyki ma status wysoce proble-matyczny.. Nasza.WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU.. Początkowo powiązana z normami etycznymi, po serii bankructw znanych firm, społeczna odpowiedzialność jest widziana w gospodarce globalnej jako jeden z najistotniejszych elementów zarządzania, warunkujących stabilizację i rozwój przedsiębiorstwa.Sokrates a etyka biznesu (Rozważania o etycznych źródłach odpowiedzialności) Autor: Ewa Podrez Artykuł opublikowany w "Annales.. Marii Grzegorzewskiej (2006) ISBN: 978-83-89600-33-2.. W tym kontekście etyka odpowiedzialności globalnej rozumiana jako podejmowanie odpowiedzialności za wspólne dobro ludzkości nabiera szczególnego znaczenia, nie tylko dlatego że ma określać wartości i normy służące realizacji tego dobra, ale także dlatego że, uwzględniając "wszechświatowy punkt widzenia", zmienia dotychczasowy sposób myślenia.Z PERSPEKTYWY ODPOWIEDZIALNOŚCI GLOBALNEJ)1 1.. Pojęcie globalizacji wiąże się z innymi pojęciami między innymi takimi jak relatywizm, internacjonalizm, nacjonalizm, relatywizm kulturowy, enkulturacją.. Rosół, Hans Jonas o etycznej odpowiedzialności nauki i techniki, Kraków 2017.odpowiedzialności etyka odpowiedzialności globalnej wyróżnia się swoistym przedmiotem zainteresowania , jakim jest obszar problemów globalnych, trakto-wany jako zakres ludzkiej odpowiedzialności..

Date: 2007 Type:Annales : etyka w życiu gospodarczym.

Wykazuje się w tekście, że pojęcie odpowiedzialności globalnej posiada co najmniej dwa aspekty formalne: teorionormatywny oraz praksjonormatywny.odpowiedzialności realizacja obowiązku spotyka się bowiem z wartością konkretnego celu działania.. Autor: Helena Ciążela.. Stosunek ten nie jest jednak jednoznaczny.Prezentowany artykuł dyskutuje zagadnienie odpowiedzialności globalnej, umiejscawiając je w perspektywie etycznej i edukacyjnej.. Źródło opisu: Biblioteka Narodowa - Katalog Główny: Zaloguj się by ocenić Zgłoś problemETYKA ODPOWIEDZIALNOŚCI GLOBALNEJ W KONTEKŚCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRZYSZŁOŚĆ PRZESZŁOŚCI Etyka apelu i refleksji Od rewolucji światowej ku odpowiedzialności globalnej Dwa przykłady: perspektywa brazylijska i perspektywa indyjska Ku alterglobalistycznej formule etyki odpowiedzialności globalnej.. Publikacja przygotowana pod redakcjąETYKA GLOBALNA: najświeższe informacje, zdjęcia, video o ETYKA GLOBALNA; Unijny Nowy Ład potrzebny także dla dziennikarstwa.. Helena Ciążela: s. 23-36 .. "Odpowiedzialność globalna i edukacja globalna : wymiary teorii i praktyki", red. Helena Ciążela i Włodzimierz Tyburski, Warszawa 2012 : [recenzja]Informacje o Problemy i dylematy etyki odpowiedzialności global - w archiwum Allegro..

Etyka globalnej odpowiedzialności za przyszłość a odpowiedzialność biznesu.

Za ideą zrównoważonego rozwoju, .. D. Gromska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 109 n. 6Wobec perspektywy katastrofy klimatycznej - etyka odpowiedzialności globalnej.. Najczęściej traktowana bywa jako zbieżna w swoich formułach z etyką "rozwoju trwałego i zrównoważonego".. Charakterystyczny jest przede wszystkim deficyt poczucia historyczno- ści, wynikający chociażby z konstatacji, że rozwój dyscypliny związany jest z trwającym już od przeszło stulecia narastającym poczuciem dokonujących się zmian.Problemy i dylematy etyki odpowiedzialności globalnej.. Takie określenie przedmiotu po-ciąga za sobą daleko idącą refl eksję nad samą problematyką odpowiedzialności.. Helena Ciążela.. Nastawienie na wartość sprawia, że odpowiedzialność przyjmuje orientację 2 Arystoteles, Etyka Nikomachejska, tłum.. Bo świat staje się bezbronny wobec manipulacji .. Treść / Zawartość .Sep 11, 2021Etyka globalizacji a etyka odpowiedzialności globalnej - dylematy "etyki globalizacji" Petera Singera Autorzy Helena Ciążela Treść / Zawartość Pełny tekst: Pobierz Warianty tytułu EN Ethics of Globalization Towards Ethics of Global Responsibility - Dilemmas of Peter Singer's "Ethics of Globalization" Języki publikacji PL AbstraktyEtyka odpo- wiedzialności globalnej okazuje się napotykać przeszkody na tym właśnie polu..

Powinniśmy przede wszystkim uczyć młodzież nauk ścisłych i etyki odpowiedzialności.

Autor nie definiuje ich w swojej książce, ale niejednokrotnie je krytykuje i odrzuca.Etyka globalizacji a etyka odpowiedzialności globalnej - dylematy "etyki globalizacji" Petera Singera Creator: Ciążela, Helena Subject: Singer, Peter (1946- ) DBN, Etyka globalna - historia DBN Description: Streszcz.. 4, s. 859-612; eadem, Etyka odpowiedzialności Hansa Jonasa a "trwały i zrównoważony rozwój" (Imperatywy i dylematy), "Problemy Ekorozwoju" 2006, z.. Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!. 1.Etyka biznesu - wokół kluczowych zagadnień Publikacja przygotowana przez Grupę roboczą ds. etyki i standardów odpowiedzialnego prowadzenia biznesu w ramach Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, organu pomocniczego Ministra Inwestycji i Rozwoju.. Drugim wymiarem omawianej etyki jest wymiar podmiotowy.. Data zakończenia 2016-11-11 - cena 49,99 złPrzedstawia etyczny wymiar kontrowersji wokół globalizacji Ukazuje problemy etyczne wynikające z ekspansji doktryny neoliberalnej Umiejętności Podejmuje zagadnienia etyczne niesione przez tendencje globalizacji i migracji w duchu otwartości i zrozumienia problemów pojawiających się w tym obszarze życia społecznegow tym kontekście etyka odpowiedzialności globalnej rozumiana jako podejmowanie odpowiedzialności za wspólne dobro ludzkości nabiera szczególnego znaczenia, nie tylko dlatego że ma określać wartości i normy służące realizacji tego dobra, ale także dlatego że, uwzględniając "wszechświatowy punkt widzenia", zmienia dotychczasowy sposób …Nowoczesna etyka odpowiedzialności globalnej jest dziedzictwem refleksji zrodzonej po doświadczeniach drugiej wojny światowej, a dotyczącej możliwości - czy nawet konieczności - budowy ogólnoludzkiej wspólnoty ludzi dobrej woli, stanowiącej podmiot moralny mogący przejąć odpowiedzialność za przyszłość świata.Download Citation | Sprawiedliwość społeczna w edukacji globalnej w perspektywie etyki odpowiedzialności globalnej | Zagadnienie sprawiedliwości społecznej stanowi bardzo istotny element .Etyka odpowiedzialności globalnej Georga Pichta, "Ruch Filozoficzny" 2006, z..

Rozdział VIIEtyka globalnej odpowiedzialności za przyszłość należy do najmłodszych dziedzin etyki.

W cyklu 2020Z: Wprowadzenie: Etyka tradycyjna i etyka współczesna Główne problemy współczesnej refleksji etycznej.. Wydawca: Akademia Pedagogiki Specjalnej im.. Zrodziła się z przekonania, że nowy wymiar ludzkiej egzystencji, jakim stała się cywilizacja techniczna uczynił ludzi jako jej twórców odpowiedzialnymi za dalsze jej trwanie.. 2006 | 9 | nr 1 | 301--310 Tytuł artykułu.. Etyka w życiu gospodarczym" 2008, vol.. Jej obec-ność w nim okazuje się jednak dyskusyjna.. Etyka globalnej odpowiedzialności za przyszłość a odpowiedzialność biznesu .. Uznanie za zasadniczy problem tej właśnie odpowiedzialności .Etyka odpowiedzialności Hansa Jonasa należy do najpopularniejszych nurtów etyki globalnej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt