Opis kierunków studiów zarządzanie

Pobierz

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym .Nabór na studia prowadzi Centrum im.. Doradztwo podatkowe i finanse publiczne.. Zarządzanie strategiczne charakterystyczne dla nurtu zasobowego.. Sprawdź jakie są specjalności, jak wygląda rekrutacja, jakie zdawać przedmioty na maturze, gdzie studiować oraz jaka praca pKierunek: Zarządzanie finansami i rachunkowość - od roku 2019/2020.. wynik przypisany kierunkowi odbytych studiów zgodnie z załączoną tabelą: Kandydat ukończył studia I stopnia:Informacje dla kandydatów na studia: uczelnie, kierunki studiów, opisy kierunków studiów, matura, zasady rekrutacji i nabór na studia, studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe, drzwi otwarte na uczelniach, targi edukacyjne.Studia I stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Krakowie.. Profil ogólnoakademicki.. Dyscypliny: nauki o zarządzaniu i jakości, ekonomia i finanse, nauki prawne.. Wymagane dokumenty: odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat/magister) podanie o przyjęcie na studia (do pobrania w tym miejscu) życiorys.. Uniwersytet Jagielloński zdobył 2. miejsce w kategorii conten.analiza i zarządzanie w biznesie; angielski język biznesu; animacja kultury; antropologia historyczna; archeologia; architektura; architektura i urbanistyka; architektura informacji; architektura krajobrazu; architektura wnętrz; archiwistyka i zarządzanie dokumentacją; archiwistyka i zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo; arteterapia; astronomia; audiofonologiaUczelnie publiczne na kierunku zarządzanie w Gdańsku..

Cele programu studiów:Studia zarządzanie Gdańsk 2022.

Charakterystyka kierunku.Program studiów obejmuje przedmioty ogólnomenedżerskie takie jak podstawy zarządzania, ekonomię, podstawy działalności biznesowej, wprowadzenie do finansów i rachunkowości, podstawy marketingu, prawo cywilne i handlowe, podstawy zarządzania procesami operacyjnymi.Studia niestacjonarne na kierunku Marketing należą do Grupy kierunków ZARZĄDZANIE.. Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę z zarządzania oraz z dyscyplin pokrewnych, zna podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości i jest przygotowany do działania w sposób przedsiębiorczy.Studia niestacjonarne na kierunku Zarządzanie należą do Grupy kierunków ZARZĄDZANIE.. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 7 semestrów.. Zarządzanie i inżynieria produkcji - studia I stopnia.. Kandydaci zapisują się w procesie rekrutacji na Grupę .ukończenie studiów na kierunku zarządzanie stwarza perspektywy zatrudnienia we wszystkich działach gospodarki, a jego absolwenci posiadają umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z gospodarowaniem zasobami (ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi), zarządzania procesami, a także umiejętności pracy …Studia pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie finansami i rachunkowość mają na celu wykształcenie absolwenta znającego metodologię badań i terminologię w zakresie dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości oraz w dyscyplinach uzupełniających, jak ekonomia i finanse, nauki prawne oraz w szczególności, dla zarządzania finansami i rachunkowości.Na kierunek studiów mogą aplikować absolwenci studiów licenacjackich (równorzędnych), inżynierskich oraz magisterskich (równorzędnych) posiadający dyplom ukończenia kierunków studiów: w przypadku dyplomów wydanych do 30.09.2019 r.: należący do obszaru nauk społecznych* oraz kierunków: lingwistyka dla biznesuOpis studiów..

kierunek studiów: Zarządzanie i inżynieria produkcji.

1 kolorowa fotografia o formacie 35 x 45 mm.. Jest dobrze zorientowany w wybranej przez siebie specjalności.Grupa ta obejmuje następujące kierunki studiów: Analityka biznesu, Marketing, Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami, Zarządzanie, Zarządzanie miastem, Zarządzanie zasobami ludzkimi.. Podczas studiów można zaznajomić się z zagadnieniami dotyczącymi ekonomii, fundamentów działalności biznesowej, marketingu, finansów i rachunkowości, czy zarządzania procesami operacyjnymi.zarządzanie zarządzanie - dla inżynierów zarządzanie - firmą, personelem, międzynarodowe zarządzanie - kierunek dla absolwentów studiów inżynierskich zarządzanie - psychologia w zarządzaniu zarządzanie - ścieżka anglojęzyczna zarządzanie - studia doktoranckie zarządzanie - studia online zarządzanie bezpieczeństwem i jakością produkcji zarządzanie …Absolwent studiów kierunku Zarządzanie posiada umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania typowych problemów związanych z gospodarowaniem zasobami (ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi), zarządzania procesami, a także umiejętności pracy w zespole.. Organizacja ucząca się.. Bankowość i ubezpieczenia.. Chcemy zainteresować Was tym, co stanowi naszą pasję.Główne kierunki studiów w Polsce - opisy.. Zarządzanie strategiczne w narastającej turbulencji otoczenia.Absolwent studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie posiada szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą funkcjonowania organizacji (przedsiębiorstw i instytucji publicznych)..

Wybór kierunku następuje do końca pierwszego roku studiów.

Wiele wskazuje na to, że ten, dość ogólny kierunek, może być świetnym startem.Specjalności: Rachunkowość i rewizja finansowa.. Grupa ta obejmuje następujące kierunki studiów: Analityka biznesu, Marketing, Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami, Zarządzanie, Zarządzanie miastem, Zarządzanie zasobami ludzkimi.. Sprawdź jakie są specjalności, jak wygląda rekrutacja, jakie zdawać przedmioty na maturze, gdzie studiować oraz jaka praca po studiach.Wskaźnik rekrutacyjny kandydata na studia II stopnia jest liczony wg wzoru: D × 10 + ŚR + OD.. Miejsce zajęć: Zajęcia odbywają się w siedzibie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Szturmowej 1/3, w Warszawie.Opis - Zarządzanie, Zaoczne.. studia drugiego stopnia na kierunku zarządzanie mają na celu wykształcenie absolwenta posiadającego pogłębioną wiedzę z zakresu zarządzania oraz dyscyplin pokrewnych (w tym przede wszystkim z ekonomii, finansów, nauk prawnych), znającego w pogłębionym stopniu metodologię badań i terminologię w zakresie zarządzania oraz w dyscyplinach …Studia zarządzanie to przestrzeń kształcenia, która rozwija się i unowocześnia oferując studentom dość dużą różnorodność kierunków i specjalności..

Kandydaci zapisują się w procesie rekrutacji na Grupę kierunków Zarządzanie.

Cele programu studiów: Studia drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie mają na celu wykształcenie absolwenta posiadającego pogłębioną wiedzę z zakresu zarządzania oraz dyscyplin pokrewnych (w tym przede .Po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa odbyła się kolejna edycja największego i najbardziej rzetelnego konkurs na kreatywną rekrutację szkoły wyższej w Polsce Genius Universitatis.. Grupa ta obejmuje następujące kierunki studiów: Analityka biznesu, Marketing, Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami, Zarządzanie, Zarządzanie miastem, Zarządzanie zasobami ludzkimi.. Wydział Zarządzania jako pierwszy w Polsce wprowadził do oferty studiów kierunek Zarządzanie zasobami ludzkimi.. Studia II stopnia, niestacjonarne, zaoczne.. Strategia a struktura oraz strategia a kultura organizacji.. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa.. Dyscyplina wiodąca: nauki o zarządzaniu i jakości .. Modele businessu (bezpieczeństwa).. Na kierunek ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI (w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym) zapraszamy wszystkich, którzy lubią pracować z ludźmi i dla ludzi.. Adama Smitha z siedzibą: ul. Bednarska 16, 00-321 Warszawa, tel.. Profil ogólnoakademicki.. poziom kształcenia: Studia I stopnia inżynierskie.. Kierunek Zarządzanie.. Controlling strategiczny.. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza .Studia na kierunku zarządzanie mogą zakończyć się licencjatem, magisterium lub tytułem inżyniera zarządzania.. Studia I stopnia, niestacjonarne, wieczorowe.. Kandydaci zapisują się w procesie rekrutacji na Grupę kierunków Zarządzanie.. Strategie kooperacji i tworzenia wartości dodanej.. Posiada umiejętności krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zarządzania w różnej skali, oceny wpływu otoczenia na te zjawiska (procesy) oraz przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych, zwłaszcza o charakterze strategicznym.Studia pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie mają na celu wykształcenie absolwenta znającego metodologię badań i terminologię w zakresie zarządzania oraz w dyscyplinach uzupełniających, jak ekonomia, finanse i nauki prawne..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt