I nie zapominaj o wszystkich jego dobrodziejstwach

Pobierz

Jak odległy jest wschód od zachodu, *Tekst Psalmu: Psalm 103 - Bóg jest miłością.. On odpuszcza wszystkie twoje winy, On leczy wszystkie twe niemoce, On życie twoje wybawia od zguby, On wieńczy cię łaską i zmiłowaniem, On twoje dni nasyca dobrami: odnawia się młodość twoja jak orła.i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.. On odpuszcza wszystkie twoje winy i leczy wszystkie choroby, On twoje życie ratuje od zguby, obdarza cię łaską i zmiłowaniem.. Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.. Chwal i błogosław, duszo moja, Pana On odpuszcza wszystkie twoje winy * i leczy wszystkie choroby.. tak Pan się lituje nad tymi, którzy cześć Mu oddają.Arka Ocalenia Stowarzyszenie - "On odpuszcza wszystkie twoje winy, On leczy wszystkie twe choroby" (Ps.103) Bóg chce uleczyć każdego człowieka z każdej choroby czy to duchowej, czy psychicznej, czy też fizycznej.. Dawid wypowiedział kiedyś słowa: "Błogosław, duszo moja, Panu, i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.".. Błogosław, duszo moja, Pana, i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach!. On odpuszcza wszystkie twoje winy * i leczy wszystkie choroby.. Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.. 3 On odpuszcza wszystkie twoje winy, On leczy wszystkie twe niemoce, 4 On życie twoje wybawia od zguby, On wieńczy cię łaską i zmiłowaniem, 5 On twoje dni nasyca dobrami: odnawia się młodość twoja jak orła..

i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach!

Błogosław, duszo moja, Pana, i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach!. odnawia się młodość twoja jak orła.. Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli.. bierze w opiekę wszystkich uciśnionych.. On twoje życie ratuje od zguby, obdarza Cię łaską i zmiłowaniem.. On odpuszcza wszystkie twoje winy, On leczy wszystkie twe niemoce, On życie twoje wybawia od zguby, On wieńczy cię łaską i zmiłowaniem, On twoje dni nasyca dobrami: odnawia się młodość twoja jak orła.Błogosław, duszo moja, Pana, i całe moje wnętrze - święte imię Jego!. On twoje życie ratuje od zguby, * obdarza cię łaską i zmiłowaniem.. 3 On odpuszcza wszystkie twoje winy, On leczy wszystkie twe niemoce, 4 On życie twoje wybawia od zguby, On wieńczy cię łaską i zmiłowaniem,i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach!. On Twoje życie dobrem nasyca, jak pióra orła odradza się twoja młodość.. Pan utwierdził tron swój na niebiosach, a Jego panowanie obejmuje wszechświat.. Nie postępuje z nami według naszych grzechów * ani według win naszych nam nie odpłaca.. nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.. On odpuszcza wszystkie twoje winy i leczy wszystkie choroby.. On odpuszcza wszystkie twoje winy, On leczy wszystkie twe niemoce, On ďż˝ycie twoje wybawia od zguby, On wieďż˝czy ciďż˝ ďż˝askďż˝ i zmiďż˝owaniem, On twoje dni nasyca dobrami: odnawia siďż˝ mďż˝odo�� twoja jak orďż˝a..

i nie zapomnij o wszystkich jego dobrodziejstwach.

6 Pan czyni dzieła sprawiedliwe, bierze w opiekę wszystkich uciśnionych.Błogosław duszo moja Pana I nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach 2.. On twoje życie ratuje od zguby, * obdarza cię łaską i zmiłowaniem.. Błogosławcie Pana wszystkie Jego zastępy,i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.. On odpuszcza wszystkie twoje winy * i leczy wszystkie choroby.. Błogosław, duszo moja, Pana, i całe moje wnętrze - święte imię Jego!. Nie zapamiętuje się w sporze, nie płonie gniewem na wieki.. On twoje życie ratuje od zguby, obdarza cię łaską i zmiłowaniem.. Błogosław, duszo moja, Pana, i całe moje wnętrze- święte imię Jego!. 3 On odpuszcza wszystkie twoje winy, On leczy wszystkie twe niemoce, 4 On życie twoje wybawia od zguby, On wieńczy cię łaską i zmiłowaniem, 5 On twoje dni 2 nasyca dobrami: odnawia się młodość twoja jak orła 2.. Błogosław, duszo moja, Pana * i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.. Błogosław, duszo moja, Pana i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.. On twoje życie ratuje od zguby, obdarza cię łaską i zmiłowaniem.Przeczytaj horoskop na poniedziałek dla wszystkich znaków zodiaku.. Błogosław, duszo moja, Pana, i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.. On twoje życie ratuje od zguby, * obdarza cię łaską i zmiłowaniem..

Błogosław, duszo moja, Pana i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.

On odpuszcza wszystkie twoje winy i leczy wszystkie choroby.. 103:2, Br) Człowiek według serca Bożego, Dawid, nie chciał zapomnieć niczego, co dla niego .1 Dawidowy.. Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli.. Dzieła Pana są sprawiedliwe, wszystkich uciśnionych ma w swojej opiece.. Błogosław, duszo moja, Pana * i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.. nieskory do gniewu i bardzo łagodny.ZWRÓĆ się do Słowa Bożego i weź sobie wzór z wiernego króla Dawida, prawdziwego wielbiciela Jehowy Boga.. Refren.Arka Ocalenia Stowarzyszenie - "Błogosław, duszo moja, Pana, i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach!On odpuszcza wszystkie twoje winy, On leczy wszystkie twe choroby" (Ps.103) Bóg chce uleczyć każdego człowieka z każdej choroby czy to duchowej, czy psychicznej, czy też fizycznej.. ani według win naszych nam nie odpłaca.. On twoje życie ratuje od zguby, obdarza cię łaską i zmiłowaniem.. KRS: 0000 881 903 NIP: REGON: 388254790i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach!. Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią,i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.. Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.Błogosław, duszo moja, Pana, i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego..

Błogosław, duszo moja, Pana, i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach!

On odpuszcza wszystkie twoje winy i leczy wszystkie choroby, On twoje życie ratuje od zguby, obdarza cię łaską i zmiłowaniem.. Co dla Twoich bliskich przygotowały gwiazdy na jutro?. Pan utwierdził tron swój na niebiosach, a Jego panowanie obejmuje wszechświat.. obdarza cię laską i zmiłowaniem.. 4.Błogosław, duszo moja, Pana, i całe moje wnętrze - święte imię Jego!. i leczy wszystkie choroby.. Jak odległy jest wschód od zachodu, tak daleko odsunął od nas nasze winy.. KRS: 0000 881 903 NIP: REGON: 388254790i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.. Nie zapamiętuje się w sporze, nie płonie gniewem na wieki.Błogosław, moja duszo, PANA, i nie zapominaj o wszystkich jego dobrodziejstwach.. Pan Bóg utwierdził swój tron na niebiosach Albo: Alleluja Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, * tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli.. On odpuszcza wszystkie Twoje winy i leczy wszystkie choroby.. dzieła swoje synom Izraela.. Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.. On odpuszcza wszystkie twoje winy i leczy wszystkie choroby.. Jak odległy jest wschód od zachodu, tak daleko odsunął od nas nasze winy.. On twoje życie dobrem nasyca, jak pióra orła odradza się twoja młodość Dzieła Pana są sprawiedliwe, wszystkich uciśnionych ma w swoje opiece.i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.. On odpuszcza wszystkie twoje winy i leczy wszystkie choroby, On twoje życie ratuje od zguby, obdarza cię łaską i zmiłowaniem.. Nie zapamiętuje się w sporze, nie płonie gniewem na wieki.. On odpuszcza wszystkie twoje winy i leczy wszystkie choroby.. Przekonaj się, co zgodnie z horoskopem może się wydarzyć w .. On twoje życie ratuje od zguby, obdarza cię łaską i zmiłowaniem.. i całe moje wnętrze - święte imię Jego!. Miłosierny jest Pan i łaskawy, * nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.. On przebacza wszystkie twoje nieprawości, on uzdrawia wszystkie twoje choroby; On wybawia twoje życie od zguby, on cię.Błogosław, duszo moja, Pana, * i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.. Błogosławcie Pana wszystkie Jego zastępy,i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.. On odpuszcza wszystkie twoje winy, On leczy wszystkie twe niemoce, On życie twoje wybawia od zguby, On wieńczy cię łaską i zmiłowaniem, On twoje dni nasyca dobrami: odnawia się młodość twoja jak orła.i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach!. 2 Błogosław, duszo moja, Pana, i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach!. Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt