Środki stylistyczne klasa 7 przykłady

Pobierz

Zdrobnienie 11.. Hiperbola - wyolbrzymienie, przesadnia, np. wylałam morze łez.. Na koniec wykonacie kilka ćwiczeń.7) Bezpośredni zwrot do adresata.. Przenośnia (metafora) 2.. Czasem już pobieżna analiza tekstu wystarczy, by określić, co jest w nim dominantą stylistyczną (nagromadzenie anafor,_ (nazywana też uosobieniem) to środek stylistyczny, który polega na przedstawianiu zwierząt, pojęć abstrakcyjnych, zjawisk lub przedmiotów jako postaci ludzkich.Jest ona rodzajem metafory.. Klasa 7 Klasa 8 Polski.Najważniejsze środki stylistyczne - przykłady.. W którym roku zmarł Napoleon?. Zaznacz poprawną odpowiedź, aby przejść do następnego pytania.. 23 pytań Język polski martaj.. Przykład.Środki stylistyczne i ich funkcja - prezentacja .. English Macmillan Repetytorium Ósmoklasisty część 1 Motywujący Anglista.. uczniowie na przykładzie strofy wiersza T. Lenartowicza powinni .Środki stylistyczne, test z języka polskiego.. wiersze poetów baroku), może być ich również prawie całkowicie pozbawiony.. Środki stylistyczne dzielą się na: •fonetyczne: onomatopeja, instrumentacja głoskowa; •semantyczne tzw. tropy poetyckie: metafora, epitet, porównanie, animizacjaTest wiadomości ze znajomości środków poetyckich Przeczytaj uważnie podany fragment wiersza.. - Dumny jak paw Deszcz marzy Stroma góra Odważny jak lew Groźny smokmogli pełniej i lepiej przeżyć dzieło literackie, powinniśmy poznać środki, które w utworze pełnią określone funkcje..

Środki stylistyczne klasa 7 Test.

Fale zbóż - Jesteś uparty jak osioł!. Mówi muzyka .". 8.Wymień środki stylistyczne i podaj ich przykłady - "Psalm 47" Jan KochanowskiDefinicja i przykłady; Epitet - to najczęściej przymiotnik określający rzeczownik.. Porównanie 3.. Metafora (przenośnia) 9.. - mówi.. Wśród leksykalnych środków stylistycznych znajdują się: synonimy - wyrazy bliskoznaczne, których znaczenia są podobne, np. dom - mieszkanie, animizacja - przypisywanie cech istot żywych przedmiotom, zjawiskom przyrody, np. drzwi piszczą, personifikacja - przypisywanie cech i czynności ludzkich zwierzętom, przedmiotom, zjawiskom, np .. 3 Obserwuj autora Dodaj do ulubionych .. Quiz w Poczekalni.. Inaczej mówiąc: jest to omówienie polegające na zastąpieniu wyrazu opisem danego zjawiska lub rzeczy (np. zamiast media - czwarta władza).7.. Nastepnie zaznacz prawidłową odpowiedź.. To kilka chwil.. Góry nad wodą klęczą jak praczki, Pełzną owieczki-białe robaczki, Młoda kobieta gałązki ścina, Śpiewu jej pełna dolina.. Rozpocznij test.Rodzaje środków stylistycznych Każdy wiersz może obfitować w rozmaite środki stylistyczne (zob.. Animizacja (ożywienie) 12.. Epitet uwydatnia cechy przedmiotów i osób .. Porównanie 3.. Środek ten wskazuje cechę opisywanej rzeczy, zjawiska, postaci.. wg Edyta5.. wg Motywujacyanglista.. POWTÓRZENIE - dany element powraca wielokrotnie, powtórzenie może dotyczyć poszczególnych głosek i ich układów, wyrazów, zwrotów, wersów, zdań, np.: "Kto mówi?.

Środki stylistyczne w języku polskim.

Wyraz dźwiękonaśladowczy (onomatopeja) 7.. Udostępnij.. Klasa 7 Klasa 8 język polski.. Ach, to nic - mówi - to tylko tryl .. Kto mówi?. środki stylistyczne Przebij balon.. Przenośnia to zestaw wyrazów, które uzyskały nowe znaczenie (np. rzucić okiem- spojrzeć) 2.TEMAT: ŚRODKI STYLISTYCZNE I ICH FUNKCJE Na dzisiejszej lekcji powtórzymy sobie wszystkie środki stylistyczne.. Wyślij zgłoszenie .2.4.. Środek ten wskazuje cechę opisywanej rzeczy, zjawiska, postaci, np. jej barwę, kształt, charakter: w malinowym chruśniaku, malachitowa łąka.. Personifikacja (uosobienie) 10.. 9) Zastąpienie nazwy osoby, przedmiotu, zjawiska lub zwierzęcia jego rozbudowanym opisem, np. pies- najlepszy przyjaciel człowieka.. Pełnią określone funkcje w utworze.. Hiperbola (wyolbrzymienie) 4.. Onomatopeja (dźwiękonaśladownictwo) 8.. Link do pełnej wersji prezentacji: stylistyczne i ich funkcje [powtórka] Środki stylistyczne, nazywane także środkami artystycznymi czy figurami stylistycznymi to po prostu określenia charakteryzujące niektóre z elementów wypowiedzi lirycznej.. Zaliczamy do nich: powtórzenia, refren, anaforę, apostrofę, elipsę, antytezę, pytanie retoryczne, wykrzyknienie.. Uosobienie (personifikacja) 6.. Klasa 7 Klasa 8 język polski.. 10) Nowopowstały wyraz.Jakie środki stylistyczne wystąpiły w poniższych przykładach?.

środki stylistyczne Przebij balon.

Samequizytodnodna1 1 rok temu.. Rodzaj środka.. Ożywienie 5.. Leksykalne środki stylistyczne.. Zawiera nieodpowiednie treści?. Podkreślony fragment wiersza, to: a) ożywienie b) porównanie c) epitetPeryfraza - jest to środek stylistyczny, który pozwala na uniknięcie powtórzeń w tekście.. Doskonale sprawdzają się też w opisach przyrody: malowniczych dolin, głębokich tafli jeziora oraz gęstych lasów.Scharakteryzuj środki stylistyczne w sonetach Sępa-Szarzyńskiego, ilustrując je przykładami z wybranych tekstów.. Klasa 7 Polski.. Środki stylistyczne inaczej nazywane poetyckimi są dla pisarzy niczym farby dla malarzy - pozwalają wyrazić piękno (bądź brzydotę) otaczającego świata.. Koncert Wojskiego - środki stylistyczne Sortowanie według grup.Środki stylistyczne: •pytanie retoryczne •antyteza •zgrubienie, zdrobnienie •neologizm •anafora, epifora •apostrofa •peryfraza, eufemizmŚrodki stylistyczne 1.. Skomentuj.. Pierwsza część slajdów jest podstawą wykładu nauczyciela, który może zaangażować uczniów przez zadawanie im pytań zamieszczonych na slajdach.. Wiele przykładów personifikacji można spotkać w literaturze i sztuce, zwłaszcza w odniesieniu do pojęć abstrakcyjnych.Środki stylistyczne.. BAROK - TABELA Najważniejsze pojęcia związane z barokiemPrzykłady: "O tem, że banda i że bat, że bagno, bunt i brud z obory" "Czas się wstrzymał i trzepot usechł, usnął, ustał.".

Środki stylistyczne Przebij balon.

Z kolejnych slajdów przeczytajcie dokładnie wszystkie informacje dotyczące środków stylistycznych.. Podamy przykłady oraz wskażemy funkcje tychże środków.. Najważniejsze i najczęściej spotykane w literaturze środki stylistyczne to: Epitet - wyraz będący określeniem rzeczownika.. Peryfraza (omówienie) 6.. Przykład: malinowy chruśniak, delikatna dłoń.. Świat - mówi - jak lalka znika.. wg Edyta5.. Ten środek stylistyczny ma podkreślać ogrom zjawiska i jego wartość, doniosłość.Środki składniowe - nie tworzą nowych znaczeń, tylko są związane z budową zdania.. stylu i angażuje słuchacza, zmuszając go do współtworzeni 8) Takie zestawienie wyrazów, w którym nabierają one zupełnie innego znaczenia.. Antyteza.. Prezentacja przeznaczona jest dla uczniów klasy I gimnazjum.. ApostrofaPrzykładowe środki stylistyczne: pokaż więcej.. Zobacz: Środki stylistyczneJak środki stylistyczne kreują obraz przyrody?. Powtórzenie 7.. Jest to środek poetycki mający na celu uwydatnienie i uwypuklenie kontrastu cech zestawionych ze sobą.. Krótka powtórka na pewno nie zaszkodzi!.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt