Dziennik praktyki aptecznej technika farmaceutycznego wypełniony

Pobierz

2.Praktykant musi prowadzić Dziennik praktyki aptecznej technika farmaceutycznego, w którym odnotowuje wykonywane przez siebie zajęcia praktyczne.. Dziennik posiada formę książkową z ponumerowanymi kolejno stronami.. : 58 551 11 92 Na pierwszej stronie dzien-nika umieszcza się imię i nazwisko praktykanta, nazwę apteki, datę wydania oraz1 Centrum Nauki i Biznesu ŻAK ul. 2 ZAKRES PRAKTYKI W SEMESTRZE DRUGIM: Ilość dni Zakres działań Wiadomości wstępne Omówienie programu nauczania regulaminu pracy oraz przepisów .Zasady i tryb odbywania praktyki przez technika farmaceutycznego w aptece regulują przepisy, w szczególności ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 lipca 2002 r. w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego (z późn.. zmianami) (AKTY PRAWNE w ZAKŁADCE PRAWO/ROZPORZĄDZENIA).. Na podstawie art. 91 ust.. Ma on formę książki z ponumerowanymi stronami, a na pierwszej stronie umieszcza się: imię i nazwisko stażysty, datę wydania oraz numer dyplomu, potwierdzającego uzyskanie tytułu technika farmaceutycznego, nazwę apteki .Zgodnie z rozporządzeniem, dziennik stażu technika farmaceutycznego, a właściwie "Dziennik praktyki aptecznej technika farmaceutycznego", ma formę książkową z kolejno ponumerowanymi stronami.. Dotychczas kształcenie praktyczne mogło odbywać się w: pracowniach szkolnych, aptekach wyposażonych w stanowisko do sporządzania leków recepturowych, aptekach szpitalnych, hurtowniach i przedsiębiorstwach przemysłu farmaceutycznego oraz innych podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół .Dziennik Praktyk Zawodowych dla zawodu technik logistyk nr zawodu 333107 _____ Nazwisko i imię _____ Klasa Zespół Szkół Handlowych ul. T. Kościuszki 18/20, 81-704 Sopot, tel..

Dziennik praktyki aptecznej technika farmaceutycznego.

Autor.witam wszystkich :) Mam ogromną prośbę i błagam o pomoc :( teraz 14 maja muszę oddać dzienniczek praktyk z zakresu Technik administracji i nie wiem jak go wypełnić ponieważ na praktykach nic kompletnego nie robiłam tylko jak to się mówi wynieś, przynieś i pozamiataj, a wpisać i uzupełnić dziennik muszę a nie wiem co wpisać :(dziennik praktykanta tech BHP • BHP wybrane technicy BHP • pliki użytkownika yock przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • praktyka zawodowa dsbhp[1].doc, dzienniczek praktyk[1].docsiema.. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r.Uzupełniony "Dziennik praktyki aptecznej technika farmaceutycznego" jest niezbędny do zakończenia stażu.. Marynarzy 4/ Świnoujście Tel.. Warto zwrócić uwagę na zapisy dotyczące formy zatrudnienia (umowa !). U. Nr 126, poz.1080 ze zm./.. Author: Chmielutek Created Date: 10/13/2016 12:07:06 AM .Dziennik praktyki aptecznej technika farmaceutycznego Imię i nazwisko praktykanta Numer dyplomu, data wydania oraz nazwa szkoły, która wydała dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu technika farmaceutycznegoProgram praktyki technika farmaceutycznego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Technik farmaceutyczny, zwany dalej praktykantem, odbywa praktykę na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub na czas określony w celu odbycia praktyki..

UWAGA Dziennik praktyki jest własnością technika farmaceutycznego.

Czas trwania praktyki określony w art. 91 ust.. Na pierwszej stronie umieszcza się imię, nazwisko stażysty, datę wydania oraz numer dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu technika .Plik 20 Dziennik praktyki aptecznej technika.pdf na koncie użytkownika rasine • folder inne dla Techników • Data dodania: 3 sie 2010Dziennik praktyki zawodowej w aptece złożony do zaliczenia powinien: a) zostać wypełniony zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, ze szczególnym uwzględnieniem przepisu, że praktyka rozpoczyna się z początkiem roku akademickiego tj. 1 października i trwa 6 miesięcy (w łącznej liczbie 960 godzin dydaktycznych (przy czym .Plik D20021082.pdf na koncie użytkownika Kasia1668 • folder Staż technika farmaceutycznego • Data dodania: 19 lip 20141.. Praktykant prowadzi "Dziennik praktyki aptecznej technika farmaceutycznego", zwany dalej "dziennikiem", w którym odnotowuje wykonywane zajęcia praktyczne.. Szczegółowych informacji dowiesz się także na zajęciach z podstaw działalności gospodarczej, które .Praktyki zawodowe realizowane są w zakładzie mięsnym i/lub zakładzie gastronomicznym (min..

Czas trwania praktyki określony w art. 91 ust.

(091) PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK ADMINISTRACJI Podczas dwóch lat nauki konieczne jest odbycie przez Państwa praktyki zawodowej, która obejmuje 8 tygodni po 4 tygodnie w II i III semestrze (5 dni w tygodniu), czyli 20 dni (160 godzin w semestrze II i 160 godzin w semestrze III).Następują też zmiany w zakresie miejsca odbywania praktyk.. 10 dni roboczych po 8h + dodatkowe 3 h tj. po 1 h na szkolenie BHP, diagnozę początkowych oraz końcowych umiejętności).Technik farmaceutyczny w trakcie odbywania dwuletniego stażu (praktyki) w aptece zobowiązany jest do prowadzenia Dziennika praktyki aptecznej Pobierz dziennik praktyki aptecznej Po odbyciu dwuletniego stażu (praktyki) w pełnym wymiarze czasu pracy pracodawca wydaje stosowne zaświadczenie Pobierz zaświadczenie o odbyciu praktyki technikaPraktykant prowadzi "Dziennik praktyki aptecznej technika farmaceutycznego", w którym odnotowuje wykonywane zajęcia praktyczne.. Dziennik powinien posiadać formę książkową i powinien zawierać 16 ponumerowanych kolejno stron (tak więc stronę 2-gą powinno się wydrukowac .Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie - Strona główna .Dziennik praktyki aptecznej technika farmaceutycznego .. Na podstawie Rozp.MZ z 17 lipca 2002 w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego Sporządził W.Chmielak ..

z dnia 17 lipca 2002 r. w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego.

1 ustawy z dnia 6 września 2001 r.DZIENNIK PRAKTYKI ZAWODOWEJ TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH Nr programu:514 [03]/sp/men/ Imię i nazwisko.. Po zakończeniu stażu - technik otrzymuje zaświadczenie (załącznik do rozporządzenia).- wzór zaświadczenia o odbyciu praktyki przez technika farmaceutycznego, które wystawia po skończonej praktyce kierownik apteki; - wzór dziennika praktyki aptecznej technika farmaceutycznego.. Dziennik posiada formę książkową z ponumerowanymi kolejno stronami.. Na pierwszej stronie dziennika umieszcza się imię i nazwisko praktykanta, nazwę apteki, w której .Dziennik Ustaw.. Dziennik posiada formę książkową i zawiera 16 ponumerowanych kolejno stron.. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381 i z 2002 r. Nr 113, poz. 984) zarządza się, co następuje: § 1.dziennika praktyki technika farmaceutycznego jest prawidłowa i równorzędna.. Dziennik powinien posiadać formę książkową i powinien zawierać 16 ponumerowanych kolejno stron (tak więc stronę 2-gą powinno się wydrukowac .FORUM EgzaminZawodowy.info Strona Główna » Technik » Technik farmaceutyczny » Stary egzamin zawodowy » Egzamin zawodowy - CZERWIEC 2011 » Dziennik praktyki aptecznej technika farmaceutycznego.. Musze miec 160 godzin czyli po 8 godzin dziennie daje 20 dni.. oraz .Prowadzić przez technika stażystę "Dziennika praktyki aptecznej technika farmaceutycznego" zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego /Dz.. Stażysta dokonuje wpisów zgodnie z wytycznymi opiekuna oraz wg.. Na pierwszej stronie dziennika umieszcza się imię i nazwisko praktykanta, nazwę apteki, wPraktykant prowadzi "Dziennik praktyki aptecznej technika farmaceutycznego", zwany dalej "dziennikiem", w którym odnotowuje wykonywane zajęcia praktyczne.. - wzór zaświadczenia o odbyciu praktyki przez technika farmaceutycznego, które wystawia po skończonej praktyce kierownik apteki; - wzór dziennika praktyki aptecznej technika farmaceutycznego.. Poprzedni temat :: Następny temat.. Znalazłem już firme która podbije mi dzienniczek, tylko problem jest taki że ja jak i pracodawca nie wiemy jak go wypełnic..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt