Fragment wiersza zwrotka krzyżówka

Pobierz

PŁYCIZNA .Słowa i wyrażenia podobne do słowa wers.. Jeżeli nie znasz prawidłowej odpowiedzi na to pytanie, lub pytanie jest dla Ciebie za trudne, możesz wybrać inne pytanie z poniższej listy.. Jeżeli nie znasz prawidłowej odpowiedzi na to pytanie, lub pytanie jest dla Ciebie za trudne, możesz wybrać inne pytanie z poniższej listy.. Jako odpowiedź trzeba podać hasło (dokładnie jeden wyraz).. W naszym słowniku synonimów języka polskiego dla słowa fragment znajdują .Forma AB - dwuczęściowa budowa utworu muzycznego, kolęda - pieśń religijna o narodzeniu Jezusa, refren - powtarzający się fragment utworu, pastorałka - pieśń o wiejskich obyczajach bożonarodzeniowych, barwa - niepowtarzalne brzmienie głosu ludzkiego lub instrumentu, zwrotka - część piosenki poprzedzająca refren, sopran - wysoki głos żeński, bas - niski głos męski, tenor - wysoki głos męski, alt - niski głos żeński, mezzosopran - pośredni głos żeński, baryton .charakterystyczny fragment utworu muzycznego posiada 1 hasło.. linijki wiersza ★ AKAPIT: część tekstu od nowego wiersza ★ JULIAN: imię autora wiersza pt. "Rzepka" ★★★ KACZKA: dziwaczka z wiersza ★ ZWROTKA: część wiersza lub piosenki ★★★ ABECADŁO: tytuł wiersza Juliana Tuwima ★★★ ELEMELEK: wróbelek z wiersza dla dzieci ★★★ MORSZTYN: Jan Andrzej, autor wiersza .Hasło "fragment wiersza" posiada 1 definicję krzyżówkową w słowniku..

część wiersza.

Słownik synonimów do słowa fragment.. ★★★.Zwrotka utworu.. Jeżeli znasz inne definicje pasujące do hasła "zwrotka o trzech wierszach" możesz dodać je za pomocą formularza znajdującego się w zakładce Dodaj nowy.FRAGMENT: wiersza: ZWROTKA: część wiersza: wers: linijka wiersza: rym: cecha wiersza: strofa: zwrotka wiersza: DEKLAMACJA: recytacja (wiersza) LINIJKA: wers wiersza: wersy: linijki wiersza: .. Krzyżówka zagadka literowa polegająca na wpisywaniu odgadywanych haseł w rubryki krzyżujące się ze sobą .Wszystkie rozwiązania dla ZWROTKA SZEŚCIOWIERSZOWA.. Lista słów najlepiej pasujących do określenia "zwrotka piosenki": REFREN STROFA KUPLET KATASTROFA STROFKA BIS KURDESZ KUPLETY WERS CANTO ROZDZIAŁY SZLIFOWANIE OKTAWA OPOLE SONG OSIECKA EWKA ROZMARYN WIERSZ WERSET.. Powtarzająca się część piosenki.. Jako odpowiedź trzeba podać hasło (dokładnie jeden wyraz).. zwrotka linijki wiersza ★ AKAPIT: część tekstu od nowego wiersza ★ JULIAN: imię autora wiersza pt. "Rzepka" ★★★ KACZKA: dziwaczka z wiersza ★ STROFA: fragment wiersza ★★★ ZWROTKA: część wiersza lub piosenki ★★★ ABECADŁO: tytuł wiersza Juliana Tuwima ★★★ MORSZTYN: Jan Andrzej, autor wiersza "Nagrobek Perlisi .Hasło do krzyżówki "zwrotka" w leksykonie szaradzisty.. wada, defekt; chłop z "Placówki" Prusa; myjka do okien; mała kawiarnia; miasto na Dolnym Śląsku, nad Odrą; zlepek, skupienie czegośMam rozwiązać muzyczną krzyżówkę Pomocy: 1. autobus charakterystyczny dla Londynu; Ostatnio dodane hasła..

cecha wiersza.

Słowo.. f r a z a; Powiązane określenia.. W niniejszym słowniku synonimów języka polskiego dla słowa wers znajduje się łącznie 35 synonimów.Synonimy te podzielone zostały na 4 różne grupy znaczeniowe.. ZWROTKA.. Część piosenki która się nie powtarza.. W naszym leksykonie krzyżówkowym dla hasła "zwrotka o trzech wierszach" znajduje się 1 opis do krzyżówek.. Definicje do hasła: strofa;fragment: Ułamek: fragment: Urywek tekstu, rozmowy: fragment: Urywek: fragment: Ustęp tekstu: fragment: Wiersza - to np. jedna zwrotka, dwuwiersz: fragment: WycinekOkreślenie hasła.. Lista słów i wyrażeń podobna do słowa wers: wersal, wersalik, wersalka, werset, wersja, wersja filmowa, wersja genu, wersor.. Znak przy nucie informujący, że dany dźwięk trzeba obniżyć.. Lista słów i wyrażeń podobna do słowa fragment: fragment negatywu, fragment tekstu, fragment w tekście, fragment wypowiedzi, fragmentacja, fragmentarycznie, fragmentaryczność, fragmentaryczny, fragmentować, fragmenty.. Dzięki Twojej odpowiedzi na .Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Zwrotka wiersza to inaczej ..

- zwrotka.

FRAGMENT: wiersza: ZWROTKA: część wiersza: strofa: zwrotka wiersza: recytacja: deklamacja wiersza: DEKLAMACJA: recytacja (wiersza) LINIJKA: wers wierszaHasło krzyżówkowe "zwrotka o trzech wierszach" w słowniku szaradzisty.. Podaj hasło które jest odpowiedzią na pytanie "Zwrotka w wierszu".. Fragment zapisu muzycznego wydzielony na pięciolinii pionowymi .Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: CICHO WYKONANY FRAGMENT UTWORU.. Słownik wyrazów bliskoznacznych do słowa wers.. W naszym słowniku szaradzisty dla hasła "zwrotka" znajduje się 29 odpowiedzi do krzyżówek.. Pamiętaj, aby definicje były krótkie i trafne.w staroż.. Jeżeli znasz inne definicje dla hasła " zwrotka " możesz dodać je za pomocą formularza znajdującego się w opcji Dodaj nowy.. Trudność.. ZWROTKA: część wiersza lub piosenki .część poematu, zwrotka: strofa: część utworu lirycznego złożona z wersów: strofa: część utworu poetyckiego: strofa: część wiersza: strofa: część wiersza, zwrotka: strofa: czterowiersz: strofa: fragment wiersza: strofa: kilka wersów: strofa: kilka wierszy w jednym wierszu: strofa: nie jedna w wierszu: strofa: niejedna w poemacie: strofa: niejedna w wierszu: strofa: oktawa: strofafragment poematu - krzyżówka Lista słów najlepiej pasujących do określenia "fragment poematu": URYWEK EPILOG STROFA USTĘP PIEŚŃ CYTAT WERS AKAPIT WYJĄTEK RAPSOD WIERSZ LAS GORSET EGZOTYK CENTO RUSŁAN ONIEGIN PUSZKIN DANTE ROLANDą ć ę ł ń ó ś ź ż Inaczej zwrotka Najpopularniejsze wyrazy bliskoznaczne słowa zwrotka to: scena, wyimek, część wiersza, werset, część, cytat, strofka, strofa, oktawa, passus, wyjątek, tercyna, przytoczenie, fragment, wiersz, fragmencik, cytata, urywek, czterowiersz, wers, wypis, kilkuwierszowa, ustęp, akapit, ziarenko, sekstyna, ..

przyjaciel Filipa z wiersza J.Brzechwy.

Krzyżówka zagadka literowa polegająca na wpisywaniu odgadywanych haseł w rubryki krzyżujące się ze sobą .fragment, passus, przytoczenie, scena, urywek, ustęp, wers, werset, wiersz, wyimek, wyjątek, wypis, ziarenko, zwrotka » jako zwrotka czegoś część, czterowiersz, oktawa, sekstyna, strofa, strofka, tercyna, zwrotka kilkuwierszowa, zwrotka » w kontekście literackim część wiersza, strofa, Słownik wyrazów bliskoznacznych do słowa zwrotkaLista słów najlepiej pasujących do określenia "jedna linijka wiersza": WERS ZWROTKA STROFA SYLABA FRAZA ARKUSZ AKAPIT WERSY LINIA RYMY ROTA URYWEK RAK ZERO METR PROSTA FRAGMENT PAWEŁ PRZELEW JESIEŃ.. Pomoc w rozwiązywaniu krzyżówek.ZWROTKA: część wiersza: FRAGMENT: wiersza: recytacja: deklamacja wiersza: jamb: rodzaj wiersza: sonet: rodzaj wiersza: DEKLAMACJA: recytacja (wiersza) strofa: zwrotka wiersza: LINIJKA: .. Krzyżówka zagadka literowa polegająca na wpisywaniu odgadywanych haseł w rubryki krzyżujące się ze sobą .Zwrotka w wierszu.. liryce chóralnej: końcowa zwrotka w triadzie stroficznej ★★★★★ mariola1958: KUPLET: zwrotka dowcipnej, satyrycznej piosenki ★★★★ mariola1958: WIERSZ: jego częścią zwrotka ★★ TERCYNA: Zwrotka trzywierszowa ★★★★ mariola1958: ANTYSTROFA: zwrotka po strofie ★★★★ mariola1958: CZYHITANIE .wiersz adonijski, rodzaj wiersza antycznego: RENGA: w poezji japońskiej rodzaj wiersza, którego kolejne strofy tworzyli różni autorzy.. Przetestuj swoją wiedzę online, odpowiadając na proste pytanie "Zwrotka utworu".. wiersza.. fragment utworu muzycznego; Podobne określenia.. Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.Poniżej znajdziesz poprawną odpowiedź na krzyżówkę fragment utworu pozbawiony głębszej treści, jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy w zakończeniu krzyżówki, kontynuuj nawigację i wypróbuj naszą funkcję wyszukiwania.. Dzięki Twojej odpowiedzi na poniższe .zwrotka piosenki - krzyżówka.. Określenie.. Hasło do krzyżówki "Fragment utworu pozbawiony głębszej treści" Poniedziałek, 25 Lutego 2019..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt