Złożenie sprawozdań finansowych do krs

Pobierz

Jeśli brak takiej osoby, zgłoszenia możesz dokonać przez profesjonalnego pełnomocnika, na zasadach opisanych niżej.Sep 13, 2021Standardowo zgłoszenie sprawozdania finansowego do KRS powinno mieć miejsce w ciągu 15 dni od momentu zatwierdzenia.. Cały proces został opisany krok po kroku.. Na zatwierdzenie jest z kolei 6 miesięcy od dnia bilansowego(który kończy rok obrotowy).. Your support ID is: < 6037904205975992749>.W przypadku stwierdzenia przez KRS, że sprawozdanie finansowe nie zostało złożone pomimo upływu ustawowego terminu, KRS wszczyna postępowanie przymuszające i wzywa do jego złożenia, wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin, pod rygorem zastosowania grzywny wobec członków zarządu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt