Technik usług fryzjerskich jakie kwalifikacje

Pobierz

Wykonywanie usług fryzjerskich może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik usług fryzjerskich po potwierdzeniu kwalifikacji FRK.03.Ukończenie jednego z poziomów kwalifikacji skutkuje otrzymaniem zaświadczenia o posiadaniu kwalifikacji zawodowych w danym zakresie, a ukończenie obu jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu technika.. Uzyskać kwalifikację FRK.03.Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik usług fryzjerskich powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych: 1) w zakresie kwalifikacji FRK.01.W przypadku gdyby tytuł technika usług fryzjerskich chciał zdobyć absolwent gimnazjum lub osoba dorosła, niezbędne jest świadectwo ukończenia dowolnej szkoły średniej (technikum, liceum ogólnokształcącego lub liceum dla dorosłych) oraz otrzymanie świadectwa potwierdzającego dwie kwalifikacje: A.19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich i A.23 Projektowanie fryzur.Po ukończeniu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego Technika Usług Fryzjerskich Online uczestnik KKZ otrzymuje kwalifikacje zawodowe w zakresie: 1) Wykonywanie usług fryzjerskich (FRK.01, wcześniej AU.21/A.19) , 2) Projektowanie i wykonywanie fryzur (FRK.03, wcześniej AU.26).. Jako technik usług fryzjerskich będziesz: • projektować i dobierać fryzury do cech charakterystycznych klienta oraz okoliczności, • wykonywać zabiegi pielęgnacyjne i regeneracyjne, strzyżenia, koloryzacje, trwałe i .W trakcie nauki na kierunku Technik usług fryzjerskich - klasa patronacka Schwarzkopf Professional zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie: prowadzenia konsultacji z klientem lub klientką dotyczącej zakresu usługi fryzjerskiej; wykonywania pielęgnacji włosów i skóry głowy; wykonywania nietrwałego i trwałego odkształcania włosów;Uzyskują tytuł technika usług fryzjerskich i następujące kwalifikacje z zawodzie: FRK.01 - wykonywanie usług fryzjerskich oraz FRK.03 - projektowanie i wykonywanie fryzur..

Wykonywanie usług fryzjerskich, FRK.03.

Aby otrzymać tytuł Technika usług fryzjerskich musisz zdać egzamin z obu kwalifikacji oraz posiadać wykształcenie średnie.. Wykonywanie usług fryzjerskich EGZAMIN pod koniec drugiego semestru klasy trzeciej FRK.03.. Czego się nauczysz na kkz?. Podczas kursu uczestnicy uczą się fryzjerstwa od podstaw.Kilka lat temu, ukończyłam naukę w technikum, należącym do Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 w Krakowie, gdzie kształciłam się w zawodzie technika usług fryzjerskich.. Absolwent powinien umieć: czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych.. Po jego zdaniu otrzymasz certyfikat kwalifikacji zawodowej.. W tech-nikum, w zawodzie dwukwalifikacyjnym, w większości przypadków pierwsza kwalifi-kacja jest kwalifikacją zawodową nauczaną w branżowej szkole I stopnia, natomiast drugaDobry technik usług fryzjerskich zawsze znajdzie zatrudnienie i nie zmieni tego rozwój techniki czy Internetu.. Absolwent powinien umieć: czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych..

Wykonywanie usług fryzjerskich.

Wykonywanie usług fryzjerskich: a) prowadzenia konsultacji z klientem dotyczącej zakresu usługi fryzjerskiej, b) doradzania w zakresie doboru koloru i odpowiedniej fryzury,KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH: Zakres wiadomości i umiejętności w zawodzie technik usług fryzjerskich.. Projektowanie i wykonywanie fryzur.. Wykonywanie usług fryzjerskich.. Natomiast każdy z nich ma określone dodatkowe jeszcze warunki, które musi spełnić.. w zakresie kwalifikacji: FRK.01.. Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik usług fryzjerskich powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych: 1) w zakresie kwalifikacji FRK.01.. Kwalifikacyjny kurs zawodowy technik usług fryzjerskich umożliwia zdobycie dodatkowych kwalifikacji lub zmianę zawodu..

2.Jakie zdobywasz kwalifikacje ?

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie: FRK.01.. Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać tytuł Technik Usług Fryzjerskich?. Egzamin jest zewnętrzy, organizowany w szkole przez okręgową komisję egzaminacyjną.. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich.Ukończenie tych szkół umożliwia zdobycie tytuły technika usług fryzjerskich, a tym samym pracę w zawodzie.. Natomiast po zdaniu tylko pierwszej kwalifikacji: wykonywanie zabiegów fryzjerskich - uczeń zdobywa takie same kwalifikacje zawodowe jak osoby kształcące się w zawodzie fryzjer na poziomie szkoły branżowej.Technik Usług Fryzjerskich - KKZ.. Projektowanie i wykonywanie fryzur.. Projektowanie i wykonywanie fryzur.. Ukończyć szkołę zasadniczą lub branżową w zawodzie fryzjer lub uzyskać te kwalifikacje na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym 2.. Ważne!Możliwości podnoszenia kwalifikacji w zawodzie Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie fryzjer po potwierdzeniu kwalifikacji FRK.01.. Program został opracowany w oparciu o program ORE, który był napisany w ramach projektu "Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego..

Nauka w Technikum Usług Fryzjerskich obejmuje dwie kwalifikacje tj. AU.21.

Projektowanie i wykonywanie fryzur EGZAMIN pod koniec drugiego semestru klasy czwartej Nauka trwa 5 lat.Technik usług fryzjerskich jest zatem osobą posiadającą wiedzę i umiejętności w zakresie: stosowania w pracy najnowszych osiągnięć fryzjerstwa i właściwych metod oceny jakości środków kosmetycznych; wdrażania nowości w modzie i technikach fryzjerskich; obsługiwania i konserwowania urządzeń i przyrządów fryzjerskichCzeladnik, technik fryzjer i mistrz- mogą szkolić uczniów.. Projektowanie i wykonywanie fryzur Dobry warsztat pracy oraz doświadczenie, które wyniosłam z czasów szkolnych, pozwoliły mi na szybkie znalezienie zatrudnienia.Wymagane jest także posiadanie wykształcenia średniego.. rozpoznawać stan włosów i skóry głowy oraz inne .Jakie kwalifikacje zawodowe można uzyskać w zawodzie technik usług fryzjerskich?. Uzyskują tytuł technika usług fryzjerskich i następujące kwalifikacje z zawodzie: FRK.01 - wykonywanie usług fryzjerskich oraz FRK.03 - projektowanie i wykonywanie fryzur.Po zdaniu obu kwalifikacji absolwent uzyskuje tytuł technik usług fryzjerskich.. Kwalifikacje zawodowe: FRK.01.. Czeladnik może uczyć, ale musi posiadać oprócz kursów pedagogicznych 6 letni staż w pracy.. Projektowanie fryzur oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.Wykonywanie usług fryzjerskich .. Kształcenie w ramach tych kwalifikacji zakończone jest egzaminem zawodowym.Kwalifikacje jakie uzyskuje uczeń kształcący się jako technik usług fryzjerskich: FRK.01.. Technik usług fryzjerskich, jak i mistrz muszą tylko uzupełnić kwalifikacje o kursy pedagogiczne.Potwierdzeniem zdobytych w trakcie nauki umiejętności jest egzamin zawodowy.. rozpoznawać stan włosów i skóry głowy oraz inne .• Stylizacja fryzur z wykorzystaniem technik wizualizacji.. Absolwent kursu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu pielęgnacji, nietrwałego i .Stanowiska pracy •fryzjer damski, •fryzjer męski, •fryzjer teatralny i filmowy, •fryzjer dziecięcy, •fryzjer - perukarz.. Wykonywanie usług fryzjerskich FRK.03.5) świadczenie usług fryzjerskich w pełnym zakresie na najwyższym poziomie oraz usługi wykraczające poza standard, 6) porozumiewanie się w językach obcych w zakresie świadczonych usług, 7) prowadzenie doradztwa w zakresie doboru modelu i kolorystyki fryzury, 8) prowadzenie promocji i marketingu w zakresie usług fryzjerskich,Technik usług fryzjerskich (514105) 7 egzaminu zawodowego w danym zawodzie, oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.. potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik fryzjer w Branżowej Szkole II stopnia.. Po potwierdzeniu kwalifikacji FRK..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt