Wyrazy złożone skróty i skrótowce

Pobierz

Przymiotniki złożone o znaczeniu: 'dotyczący XYZ wieku, żyjący, dziejący się w XYZ wieku, taki jak w XYZ wieku' (gdzie XYZ oznacza wieki od I do X) tworzy się, łącząc interfiksem - o - temat liczebnika porządkowego (!). Wśród skrótowców .Nie stawiamy kropek po skrótach nazw jednostek miar i wag oraz rodzimych jednostek monetarnych - np. kg (kilogram), cm (centymetr), zł (złoty), l (litr).. Zadaj pytanie.. SKRÓTOWCE - to skrócone wielowyrazowe nazwy instytucji organizacji i urzędów.. Przeskocz do treści.. złożenia - dwie podstawy słowotwórcze połączone wrostkiem -o-, -i-, -y- np. desk -o- rolka, łam -i- główka, włócz -y- kij, pas -i- brzuch, towar -o- znawca, księg-o-zbiór, dom -o- krążca, list -o- nosz, list -o- pad, szar -o- bury, czas -o- pismo pięci -o- kąt .. .Skróty złożone z pierwszej i ostatniej litery wyrazu skracanego Po tego rodzaju skrótach, jeśli oznaczają one wyraz w formie mianownika, nigdy nie stawiamy kropek, bez względu na to, z ilu liter się składają.. Każdą literę czytamy osobno, na przykład ONZ [wym.. Zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi: answer choices grzybobranie włóczykij Białystok Wielkanoc Question 7 30 seconds Q. Wskaż zrosty.Skrótowce - podział W języku polskim dzielimy je na cztery grupy: Literowce, czyli skrótowce literowe, złożone są z pierwszych liter danej nazwy wielowyrazowej..

Skróty i skrótowce.

Po "r" nie stawiamy kropki.. Złożenia - czyli wyrazy, w których części znaczące (tematy słowotwórcze) połączono formantem wrostkowym" -i-; -y- lub -o-, np. .. Skrótowce i skróty.. Jeśli pomiędzy nimi znajdziesz formant -o-,- i-,-y- masz do czynienia ze złożeniem.. 1) duszpasterz a) zrost b) złożenie c) zestawienie 2) okamgnienie a) zrost b) złożenie c) zestawienie 3) radiowęzeł a) zrost b) złożenie c) zestawienie 4) spadkobierca a) zrost b) złożenie c) zestawienie 5) babie lato a) zrost b) złożenie c) zestawienie 6) zawalidroga a) zrost b) złożenie c) zestawienie 7 .Wśród skrótowców wyróżniamy: głoskowce - powstałe z pierwszych głosek nazwy czytanych łącznie, jakby były wyrazem (ZUS - czyt.. Powinniśmy postawić kropkę po mgr.. Odpowiedz na pytania na podstawie wiadomości z podręcznika - strona 163.. Tak NiePojęcia: wyraz podstawowy i pochodny, parafraza słowotwórcza, formanty i ich funkcje, wyrazy złożone, skrótowce, podstawa słowotwórcza, rodzina wyrazów.. Wyrazy nacechowane ekspresywnie.. Najczęściej składa się z wielkich liter, początkowych głosek, cząstek wyrazowych lub sylab, i może funkcjonować jako odrębne, samodzielne słowo.wyrazy złożone - Test.. Odcinamy końcówkę fleksyjną w wyrazie wiercić, pozostaje nam wierc i do wyrazu pięta (drugiej podstawy słowotwórczej) dodajemy wrostek -i-.Skróty i skrótowce 1 LO Test wg Miksagata Liceum Wyrazy złożone nr 3 Prawda czy fałsz wg Koperskif 7 Wyrazy złożone sortowanie Sortowanie według grup wg Bogumila Klasa 7 Wyrazy złożone nr 1 Połącz w pary wg Koperskif Zdania pojedyncze i złożone..

Autorka; Matura; ... Co to są skrótowce?

Wyrazy nacechowane ekspresywnie.. Sprawdź, czy zapamiętałeś.. Cele lekcji: - przypomnisz sobie, co to są zrosty, złożenia i zestawienia, - poznasz typy skrótów i skrótowców, - określisz ich funkcje w tekście, - poprawnie zastosujesz kropkę w zapisywaniu skrótów.. Najczęściej składa się z wielkich liter, początkowych głosek, cząstek wyrazowych lub sylab, i może funkcjonować jako odrębne, samodzielne słowo.Ponieważ jest zakończony tą samą literą, co skracany wyraz.. - WYRAZY ZŁOŻO.Złożenia to wyrazy złożone, w których dwie podstawy słowotwórcze połączone są formantem zwanym wrostkiem: -o-, -i-, -y-.. pe-ka-be] - p rodukt k rajowy b rutto.Złożenia Złożenia - dwa wyrazy pochodne, o dwóch podstawach słowotwórczych połączone cząstką -i, -y, -o, -u .• skrótowce sylabowe (sylabowce, grupowce) - tworzą je sylaby (czyli grupy) początkowe wyrazów wchodzących w skład nazwy; wymawiamy i piszemy je normalnie: Pafawag - pafawag (Państwowa Fabryka Wagonów) Kedyw - kedyw (Kierownictwo Dywersji) Wifama - wifama (Widzewska Fabryka Maszyn) Befama - befama (Bielska Fabryka Maszyn) Podoba się?. Sortowanie według grup wg Ewabro Klasa 3 Polski Wyrazy złożone 2 Odkryj karty wg Anitaczku PolskiWyrazy złożone zbudowane są z dwóch samodzielnych wyrazów.. Zapisujemy je dużymi literami i odczytujemy w skróconej wersji, a nie jako całe wyrazy - np.Wyrazy złożone..

Co to są wyrazy złożone?

W innym przypadku wyraz złożony jest zrostem.. składnia.. Pisownia skrótów i skrótowców.. W sytuacjach gdy skróty oznaczają wyrazy w innych przypadkach, należy podstawić kropkę.Wyraz podstawowy-To wyraz od ktorego pochodzi inny wyraz o innym znaczeniu.. Nazwiska złożone należy pisać według powszechnie znanego wzoru Skłodowska .Skróty i skrótowce.. TEMAT 3: Funkcja zdrobnienia i zgrubienia w tekście.Odcinek 10. wyrazy obce.. Zdrobnienia i zgrubienia.. Czytelnicy o nas.. Stawia się tylko jedną kropkę po skrócie nazwy dwu- lub wielowyrazowej, jeżeli wyrazy następne rozpoczynają się od spółgłoski.TEMAT 2: Wyrazy złożone i nazwy wielowyrazowe.. Wszystko bez zbędnej teorii!Odcinek 6.. Skrótowce - powstają z nazw wielowyrazowych, zwykle nazw przedsiębiorstw czy instytucji, upraszczają porozumiewanie się.. Jeśli skrót zakończony kropką kończy jednocześnie zdanie, to nie stawiamy drugiej kropki - np. Do klasy wszedł dyr.Uporządkuj wyrazy złożone: meblościanka, gazomierz, Wielka Brytania, czcigodny, krwiodawca, .. Zapisz skróty i skrótowce utworzone od wyrazów: • Ulica - ul. • Numer - nr • Według - wg • Polska Agencja Prasowa - PAP • Uniwersytet Warszawski - UWSkrótowiec (inaczej akronim) to wyraz powstały poprzez odcięcie pewnych składników z wyrażenia złożonego z dwóch lub więcej słów, oznaczającego nazwę organizacji, instytucji, przedsiębiorstwa itp. ZADANIA DLA UCZNIA: Uzupełnij zeszyt ćwiczeń str. 51- 56, Nazwy złożone..

Skróty i skrótowce - ćwiczenia.

Nie wiem, kto takie nazwiska pisze bez dywizu, ale bez wątpienia popełnia błąd.. Wyraz pokrewny należy do tej samej rodziny, więc musi mieć ten sam rdzeń co inne wyrazy.. Przemyślenia polonistki.. SKRÓTY - to skrócone pojedyncze wyrazy pospolite i wyrażenia zapisane małymi literami - np. prof. (profesor), nr (numer).. (inaczej zwany podstawą słowotwórczą) Wyraz pochodny-To wyraz który bezpośrednio pochodzi od wyrazu podstawowego.. o-en-zet] - O rganizacja N arodów Z jednoczonych, PKB [wym.. znaczenie.. słownictwo.. zus, OBOP - czyt.. Czasem może się zdarzyć że wyraz może być jednocześnie wyrazem pochodnym od innego wyrazu i podstawowym dla kolejnego np.Wyrazy złożone i nazwy wielowyrazowe .Skróty i skrótowce .. - SKRÓTOWCE (czym są skrótowce; rodzaje skrótowców; użycie skrótowców w zdaniach).Wszystko zależy od tego, co mają oznaczać wyrazy złożone, o których mowa w pytaniu.. wymowa.. kultur -o- znawca .. To wyrazy utworzone od pierwszych liter, głosek lub sylab pełnej nazwy instytucji .Q.. obop), literowce - powstałe z pierwszych liter nazwy czytanych osobno (UJ - czyt.. es-gie-ha), sylabowce - powstałe w połączenia pierwszych sylab nazwy (Polfa - Pol ska Fa rmacja),Skrótowiec (inaczej akronim) to wyraz powstały poprzez odcięcie pewnych składników z wyrażenia złożonego z dwóch lub więcej słów, oznaczającego nazwę organizacji, instytucji, przedsiębiorstwa itp. /strona 163/ Author: Beata Zych Created Date: 3/16/2020 1:34:42 PM .Wyraz pochodny pochodzi bezpośrednio od wyrazu podstawowego dla niego (np. domecz-ek od wyrazu domek ), więc musi mieć taką samą podstawę słowotwórczą (z ewentualną obocznością, np. tu k:cz).. Na przykład wiercipięta (wiercić + pięta).. Przykłady: bp (biskup), mgr (magister), dr (doktor).. ↑ ↑ ↑ podstawa słowotwórcza wrostek podstawa słowotwórczaKrótkie filmy, w których wyjaśniane są zagadnienia z zakresu języka polskiego (gramatyka i literatura).. Lista odpowiedzi..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt