Sprawozdanie wychowawcy klasa 1

Pobierz

Ilość uczniów1.. Uwagi.. 3. Ilu uczniów jest z orzeczeniami i opiniami?. Uczniowie klasy lubią się i współpracują ze sobą na co dzień w czasie zajęć w grupach, parach.Sprawozdanie wychowawcy za I PÓŁROCZE 2016/2017 Ogólne uwagi o klasie: Praca wychowawcza w tym półroczu skierowana została na integrację, współpracę w grupie, komunikację werbalną i niewerbalną rówieśników, a także stworzenie zgodnego zespołu klasowego, tak, aby każdy uczeń czuł się dobrze w naszej klasie.Sprawozdanie z pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej klasa I SP.. Brali udział w zajęciach wychowania do życia w rodzinie.SPRAWOZDANIE NAUCZYCIELA - WYCHOWAWCY KLASY 1 - 3 SP.. Z trzema i więcej: Uczeń Przedmiot Uzasadnienie ocen niedostatecznych Cezary Wędzonka1.. Rok szkolny 2015-2016.. W grupie jest ośmioro siedmiolatków tj. .oraz sześcioletnia.. W I semestrze odbyły się cztery spotkania zespołu edukacji wczesnoszkolnej.. Jana Pawła II w Łaszewie Sprawozdanie śródroczne z realizacji programu wychowawczo- profilaktycznego w roku szkolnym 2019/2020 Klasa I • ZREALIZOWANE ZADANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY, PROGRAMU PROFILAKTYKI ORAZ PLANU WYCHOWAWCY KLASYTitle: Sprawozdanie wychowawcy klasy Author: Zespół Szkół Last modified by: Zespół Szkół w Jerzykowie Created Date: 6/12/2005 6:08:00 PM Other titlesSPRAWOZDANIE..

2.Sprawozdanie wychowawcy klasy o wynikach klasyfikacji za I półrocze pobierz 66 KB .

Do oddziału uczęszcza 16 dzieci, w tym 9 dziewczynek i 7 chłopców.. Podczas pracy realizowałyśmy podstawę programową w oparciu o program, a także w oparciu o program autorski "Ośmiorniczka"; roczny plan pracy i plany miesięczne.Plik SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY(1).doc na koncie użytkownika tosiu08 • folder dokumenty • Data dodania: 9 mar 2013 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Sprawozdanie wychowawcy klasy za I półrocze roku szkolnego 2018/2019 - szkoła podstawowa Podgląd stron Dokument należy do zestawu Nadzór pedagogiczny - podsumowanie I półrocza Arkusz analizy wyników klasyfikacji śródrocznej klasy Arkusz kontroli w ramach nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły.We wrześniu uczniowie klasy VI i VII mieli warsztaty z psychologiem z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Wieruszowie na temat uzależnień, środków psychoaktywnych.. Zapisanych: 27 4.. Ile jest uczniów w klasie (ilu chłopców i ile dziewczynek)?. W czerwcu 2021 r. została podsumowana realizacja Programu Wychowawczo- Profilaktycznego i przedstawiona Radzie Pedagogicznej.. 1.sprawozdanie wychowawcy klasy doc. 2.sprawozadnie z działalności Samorządu Uczniowskiego doc. 3.sprawozdanie wychowawcy oddziału przedszkolnego doc. 4.sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła PCK / koordynatora wychowania zdrowotnego doc docWychowawca:Marta Klich..

Każdy wzór sprawozdania jest inny i kładzie nacisk na inne aspekty pracy wychowawcy.INFORMACJE STATYSTYCZNE .

Zarządzenie nr 13-2022 z dnia 15.02.2022 r. w sprawie zawieszenia zajęć w formie stacjonarnej w ZS nr 1 2022-02-08 21:26:47.Sprawozdanie nauczyciela wspomagającego z pracy dydaktyczno-wychowawczej za I okres roku szkolnego 2018/2019 1. gen. Józefa Bema w Bemowie Piskim) Klasa III "b" Wychowawca klasy: Agnieszka Piontek-Prusinowska.. Informacja o realizacji programu nauczania.. Stopień realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczychOpracowanie Programu wychowawczo-profilaktycznego w oparciu o wyniki pogłębionych analiz potrzeb i kłopotów wychowawczych zgłaszanych przez rodziców oraz nauczycieli, problemów wynikających z wieku dorastania, z uwzględnieniem zagrożeń środowiskowych, zagrożeń od substancji psychoaktywnych, przemocą, narkomanią oraz innymi zagrożeniami cywilizacyjnymi oraz w oparciu o wyniki diagnozy czynników chroniących i czynników ryzyka ich wystąpienia.SPRAWOZDANIE Z PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZO - OPIEKUŃCZEJ W I PÓŁROCZU W GRUPIE V - "Krasnoludki".. Klasa I a Klasa I a jest zespołem koleżeńskim, zgranym, z przewagą energicznych, żywiołowych chłopców, którzy dominują w klasie.. Liczba uczniów w klasie Klasyfikowani Nieklasyfikowani Promowani Niepromowani Posiadający opinię PPP o dostosowaniu wymagań edukacyjnych Posiadający orzeczenie PPP o kształceniu specjalnym Posiadający opinię PPP dysleksji, dysgrafii, dysortografii Objętych ..

Sprawozdanie wychowawcy klasy z pierwszego półrocza Klasa I Klasa I liczy dziewięcioro dzieci w tym 4 dziewczynki i 5 chłopców.

Za przesłanie i zgodę na publikację dziękuję autorom: Maciej Hope; Katarzyna Forc ; Małgorzata Klimczak; Oto wzory sprawozdań do pobrania.. ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ZAKLIKOWIE.. Bez ocen niedostatecznych: 26 6.. Stan klasy na początku roku szkolnego: 26 2.. Uczniowie klas starszych systematycznie uczestniczyli w zawodach i turniejach sportowych.. ……….Przedstawiam szablony sprawozdań wychowawców za 1-szy semestr nauki.. Dziewczynki zaś są bardzo miłe, sympatyczne, kulturalne, zawsze służą pomocą i dobrą radą.SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY III "b" ZA ROK SZKOLNY 2008/2009 (klasy II "b" Szkoły Podstawowej im.. Z jedną i dwoma ocenami niedostatecznymi: 1 7.. SPRAWOZDANIE NAUCZYCIELA - WYCHOWAWCY Author: uczen Last modified by: Beata Grzesiak Created Date: 2/7/2013 4:39:00 PM Other titles: SPRAWOZDANIE NAUCZYCIELA - WYCHOWAWCY .Sprawozdanie wychowawcy z klasyfikacji klasy ………..

Wychowawca klasy : …………………….. KLASA PIERWSZA pracowała z podręcznikiem " Nasz Elementarz" MEN Marii Lorek i Lidii Wollman, oraz " Ćwiczeniach z pomysłem" WSIP.Sprawozdanie wychowawcy klasy.

Klasyfikowanych: 27 5.. Na tak dobre wyniki ma oczywiście wpływ dobra frekwencja, która wyniosła 94,9%.Sprawozdanie z pracy zespołu edukacji wczesnoszkolnej semestr I - rok szkolny 2019/2020 z dn.16 stycznia 2020r.. Czytaj więcej.. Średnia frekwencja wyniosła: Informacja o realizacji programu nauczania: program jest realizowany z godnie z podstawą programową.. Tematyka spotkań dotyczyła: • Opracowania planu pracy zespołu na rok szkolny 2019/2012 • Zmian w Statucie szkoły dotyczących kryteriów oceniania zajęć edukacyjnych i zachowania uczniów klas 1-3.Formularze sprawozdań na koniec semestru/roku szkolnego.. Program został zrealizowany z godnie z podstawą programową.Klasa: 4 Wychowawca: Joanna Wieczorek 1. z pracy wychowawcy klasowego - edukacja wczesnoszkolna .. Klasa I "b" liczy 14 uczniów 4-dziewczynki i 10 chłopców.SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ w I semestrze.. Wychowawca klasy: Ilość uczniów14.. Klasa liczy 15 uczniów w tym 7 chłopców i 8 dziewczynek.. Napiszemy je szybko i sprawnie, jeśli najpierw przygotujemy sobie odpowiedzi na następujące pytania: 1.. Jaka była frekwencja uczniów na lekcjach i zajęciach dodatkowych?. Frekwencja 92,86.. Sprawozdanie z realizacji "Programu wychowawczo-profilaktycznego" Publicznej Szkoły Podstawowej w Mokrzyskach za rok 2020/2021.. Stan klasy na koniec semestru Ilość uczniów klasyfikowanych Ilość uczniów nieklasyfikowanych Frekwencja semestralna Średnia ocen Wyniki klasyfikacji Ilość uczniówSzkoła Podstawowa im.. Uczniowie klasy VI osiągnęli w tym semestrze bardzo dobre wyniki w nauce, gdyż średnia ocen wynosi 4,0..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt